26 APR. 2016

Bewoners met overgewicht in achterstandswijken hebben baat bij een intensief leefstijlprogramma in de eigen wijk. Dit blijkt uit onderzoek van Sandra Bukman die op 26 april promoveert aan de universiteit Wageningen. 

In Arnhem en Eindhoven kregen 117 bewoners met overgewicht uit achterstandswijken een jaar lang wekelijks sportlessen, voedingsvoorlichting in groepsverband en individueel voedingsadvies. Hun buikomtrek nam gemiddeld 3,3 centimeter af en hun cholesterolwaarden verbeterden. Ook werd hun kwaliteit van leven beter. Dat blijkt uit onderzoek in Wageningen, gezamenlijk gefinancierd door het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting.

Leefstijlprogramma SLIM

Diabetes en hart- en vaatziekten komen vaker voor bij mensen met een lage opleiding en lager inkomen, en bij mensen met een Turkse of Marokkanse achtergrond. Deze groepen doen echter nauwelijks mee aan leefstijlprogramma’s en houden ze ook minder lang vol. Daarom onderzocht Bukman of het succesvolle programma SLIM ook effectief is als het is aangepast aan deze doelgroepen. Deelnemers kregen bijvoorbeeld een supermarktrondleiding over hoe ze met weinig geld toch gezonde keuzes kunnen maken.

Laagdrempelig

Daarnaast kregen deelnemers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond advies van diëtisten van dezelfde etnische achtergrond. Ook sportten ze in aparte vrouwen- of mannengroepen. Om het laagdrempelig te houden, waren alle activiteiten in de eigen wijk. De groepslessen zorgden ervoor dat mensen een band met elkaar kregen en elkaar steunden, waardoor ze bleven komen.