4 FEB. 2014

In een grootschalige studie in Groningen is aangetoond dat mensen met een eetstoornis een ruim twee keer verhoogd risico hebben op diabetes type 2.

Dat depressie de kans op diabetes type 2 verhoogt was wel bekend, maar de Groningse professor Peter de Jonge was benieuwd of andere psychische stoornissen, zoals eetstoornissen, ook een verband hadden met diabetes. De Jonge is een van de initiatiefnemers van de internationale studie waaraan 52.000 deelnemers uit 19 landen meewerkten, waaronder 2.580 mensen met diabetes.

Psychische stoornissen

Bij deelnemers met boulimia bleek het risico op diabetes 2,1 keer verhoogd. Bij mensen die lijden aan eetbuien (binge eating) was dat 2,6 keer. Ook door depressie (1,6 keer verhoogd risico) en periodieke explosieve stoornis (1,3 keer) neemt de kans op diabetes toe. Dat laatste houdt in dat iemand een tijd lang extreme woedeaanvallen heeft.

Diabetes voorkomen

Het onderzoek maakt het volgens De Jonge mogelijk om vroeg in te grijpen om de kans op diabetes te verkleinen. De resultaten leggen mogelijk een patroon bloot dat tot diabetes leidt, maar om dit te toetsen is nog vervolgonderzoek nodig.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.