26 OKT. 2021
Foto Jong en ouder persoon

Mensen met diabetes overlijden gemiddeld eerder dan mensen zonder diabetes. Bij diabetes type 1 ligt de gemiddelde levensverwachting dertien jaar lager en bij type 2 vier jaar lager. De levensverwachting hangt samen met de mate waarin mensen complicaties krijgen. Alle resultaten komen uit een recente studie van Nivel en RIVM die gaat over de situatie in Nederland. 
> Bekijk de meestgestelde vragen en antwoorden over deze cijfers.

De levensverwachting bij type 1 ligt gemiddeld lager dan bij type 2, omdat mensen met diabetes type 1 vaak op jongere leeftijd diabetes krijgen en er daardoor eerder complicaties ontstaan zoals hart- en vaatziekten en schade aan ogen, voeten, nieren en zenuwen. Een instabiele bloedsuiker over langere tijd veroorzaakt complicaties. Daarom is het belangrijk dat de bloedsuiker vaak wordt gecontroleerd en binnen de goede waardes blijft. Volgens Nivel en RIVM overlijden gemiddeld 39.000 mensen per jaar met diabetes. Dat is ruim een kwart van het totaal aantal overledenen. 

Ontwikkelingen bieden hoop

Dr. Erik Serné, internist-vasculaire geneeskunde/diabetologie, vindt het verschil in levensverwachting tussen mensen met en zonder diabetes schokkend, maar is wel hoopvol door diverse ontwikkelingen. 'Bij type 2 diabetes kunnen innovatieve (leefstijl)behandelingen iets doen aan dit verlies aan levensjaren. Voor type 1 diabetes worden de mogelijkheden tot vroegtijdige en strikte behandeling van de hoge bloedsuikerwaarden, de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, steeds beter.'

Volgens Etelka Ubbens, algemeen directeur van het Diabetes Fonds, zetten de onderzoekscijfers aan tot nog meer bewustwording over de grote gevolgen van diabetes op je gezondheid en de kwaliteit van leven. 'De cijfers onderstrepen het grote belang van wetenschappelijk onderzoek en behandelingen. De ontwikkelingen gaan snel op het gebied van innovatieve hulpmiddelen die de bloedsuikerregulatie helpen verbeteren. Dat stemt hoopvol en zorgt voor een hogere levensverwachting en minder complicaties.'

Kunstalvleesklier en poeptransplantatie

Een belangrijk onderzoek dat het Diabetes Fonds financiert is bijvoorbeeld de kunstalvleesklier. Deze meet constant de bloedsuikerwaarde en als deze te hoog of te laag is, stuurt de kunstalvleesklier automatisch bij. Een ander onderzoek wordt verricht door het team van Prof. dr. Max Nieuwdorp dat bekijkt of poeptransplantatie leidt tot minder lage en hoge bloedsuikers. Bij deze behandeling worden gezonde bacteriën overgebracht in de darmen van mensen met diabetes type 1.

Bekijk vragen en antwoorden over deze cijfers.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.