12 DEC. 2019
Vanaf nu vergoeding van FreeStyle Libre (FSL) bij intensieve insuline­therapie

Vandaag besloot Zorginstituut Nederland (ZIN) dat voortaan iedereen met diabetes en intensieve insulinetherapie de flash glucosemeter FreeStyle Libre (FSL) vergoed krijgt vanuit het basispakket. Dat zijn de meeste mensen met diabetes type 1 en een deel van de mensen met diabetes type 2.

Fabrikant Abbott bracht enkele jaren terug de flash glucosemeter FreeStyle Libre (FSL) uit. De meter bestaat uit een sensor die op je bovenarm zit en daar regelmatig de bloedsuikerwaarde meet. Met een handscanner of je telefoon lees je de waarden af en je kunt ook terugkijken in de tijd.

De FSL geeft veel meer inzicht in de bloedsuikerwaarden dan alleen momentopnamen via vingerprikken. Tot nu toe werd hij alleen vergoed voor bepaalde groepen, en veel mensen schaften hem op eigen kosten aan. Maar voor velen was dit financieel niet mogelijk.

Besluit van ZIN

Zorginstituut Nederland besloot vandaag tot vergoeding van een flash glucosemeter (FreeStyle Libre) voor iedereen met diabetes die op een intensieve behandeling met insuline zit, met ingang van 10 december 2019. Het gaat hierbij om mensen die door middel van vingerprikken (minimaal 4 keer prikken per dag) hun bloedwaarden inregelen. Dus de meeste mensen met diabetes type 1 en mensen met diabetes type 2 die per dag meerdere keren insuline moeten toedienen. 

Dit standpunt gaat overigens niet over continue glucosemeting (CGM), daar komt een andere keer uitsluitsel over. Bepaalde groepen mensen met diabetes krijgen nu al een tijdje vergoeding voor een CGM, zoals kinderen en mensen die een hypo niet voelen aankomen.

Lobby en petities voor vergoeding FSL

Onder andere Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) hebben jarenlang gelobbyd voor vergoeding van de flash glucosemeter en continue glucosemeters. Ook mensen met diabetes zelf zetten allerlei acties en petities op, zoals dit jaar Loes Heijmans en Orietta Koster met sensorvergoeding.nl. In andere landen wordt de FreeStyle Libre wel al enkele jaren breed vergoed.

In Nederland is de afgelopen jaren onderzoek gedaan onder gebruikers van de FreeStyle Libre, waaruit veel verbeteringen bleken voor mensen met diabetes type 1.

Meer vrijheid

Het Diabetes Fonds is blij voor iedereen met diabetes die de FreeStyle Libre nu kan en wil gebruiken. Dat past binnen ons standpunt dat er keuzevrijheid moet zijn. Het blijft natuurlijk een eigen keuze of de meter iets voor je is. De keuze voor deze of een ander type glucosemeter gebeurt altijd in overleg met je arts.

Dit is een mooie stap richting meer vrijheid voor mensen met diabetes. Intussen blijft het Diabetes Fonds ook werken aan andere oplossingen die vrijheid teruggeven, zoals de kunstalvleesklier.

Eerst akkoord van je arts

Als je nog geen FreeStyle Libre hebt en je wilt er nu zo snel mogelijk mee beginnen, hoe regel je dat? Je moet eerst een akkoord van je behandelaar hebben. Dus daar gaat mogelijk wat tijd overheen, want je moet daarvoor eerst een afspraak maken. Wel kun je alvast de online zelfstudie-module van Abbott volgen (30 minuten) waarin je de basis leert om straks de FreeStyle Libre te gebruiken.

Foto: FSL breed vergoed foto Shutterstock