25 NOV. 2020

Bepaalde partijen van drie merken metformine bevatten mogelijk een te hoge hoeveelheid NDMA, zegt de NOS NRC. De hoeveelheid van de kankerverwekkende stof zit nét boven de veiligheidslimiet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten daarom deze partijen van de markt te halen. Er is geen reden tot zorg.

In 2019 is in Singapore en Zwitserland de stof NDMA in hele lage hoeveelheden aangetroffen in bepaalde merken van het medicijn metformine. NDMA is een kankerverwekkende stof. Daarom is er een groot Europees onderzoek gestart naar het voorkomen van NDMA in metformine van meerdere fabrikanten. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Bepaalde partijen metformine met verhoogd NDMA

Uit het onderzoek blijkt dat van drie merken metformine er enkele partijen op de Nederlandse markt zijn waarbij de hoeveelheid NDMA nét boven de veiligheidslimiet zit. De IGJ en het CBG besloten daarom deze partijen van de markt te halen. Het gaat om de merken Centrafarm, Consilient Health en TEVA. Op de website van de IGJ is te vinden om welke partijen het precies gaat.

Omruilen van metformine

Metformine is alleen op recept verkrijgbaar. Apothekers weten daarom welke partijen worden teruggeroepen, en welke niet. Zij zullen daarom mensen die deze partijen metformine gebruiken informeren dat zij hun medicijnen kunnen omruilen. Alle andere partijen metformine van Centrafarm, Consilient Health en TEVA voldoen wel aan de NDMA norm. Ook metformine van andere merken voldoen hier aan. Al deze partijen worden dus niet teruggeroepen.

Geen reden tot zorg

Dat is natuurlijk een heel naar bericht, maar gelukkig is er geen reden tot zorg. De IGJ geeft aan dat de limiet voor de maximale hoeveelheid NDMA in metformine heel erg streng is. Zelfs als het gehalte NDMA nét boven de limiet zit (wat nu het geval is), dan is het risico op kanker verwaarloosbaar. Meer informatie hierover is te lezen op de website van de IGJ

Niet stoppen met metformine

Op basis van wat nu bekend is, adviseert het Diabetes Fonds om metformine te blijven gebruiken. Wanneer je metformine hebt gebruikt van een partij waarin mogelijk te veel NDMA in zit, dan kun je deze omruilen bij de apotheek. Over je gezondheid hoef je je gelukkig geen zorgen te maken, er is geen reden om ongerust te zijn.