7 SEP. 2017

Meer versuikerde eiwitten (AGE’s) zorgen voor grotere vaatschade bij mensen met diabetes. Dit blijkt uit onderzoek van Marcelle van Eupen. Zij promoveert vandaag in Maastricht op dit onderzoek, dat deels is gefinancierd door het Diabetes Fonds.

Van Eupen deed haar onderzoek onder mensen die deelnemen aan De Maastricht Studie. In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan en verloop van diabetes. In het onderzoek werden AGE’s gemeten in de huid met een bepaalde lichttechniek. Gemeten werd of meer AGE’s in de huid in verband stonden met een grotere vaatschade. Dit was inderdaad het geval.

Wat zijn AGE’s?

AGE’s zijn versuikerde eiwitten in het lichaam, eiwitten die zich binden aan glucose in je bloed. Deze versuikerde eiwitten kunnen zich ophopen en schade toebrengen aan de wand van bloedvaten. Hierdoor worden de vaatwanden stijver. Versuikering van de eiwitten treedt bij iedereen op naarmate je ouder wordt. Bij mensen met diabetes gebeurt dit in grotere mate.

Meer onderzoek

Er is volgens Van Eupen vervolgonderzoek nodig om aan te tonen dat hogere AGE’s ook inderdaad leiden tot meer complicaties als gevolg van vaatschade. Dan krijgen we meer inzicht in het mechanisme achter het ontstaan van hart- en vaatziekten, nier-, oog- en zenuwschade en dementie bij diabetes. Dit biedt aanknopingspunten voor behandelingen om bij diabetes voorkomende vaatschade te voorkomen of te verminderen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.