13 DEC. 2022
Voedsel­kloof oplossen door armoede­bestrijding­ en gezondere voedsel­omgeving

Ongezond eten is geen eigen keuze. Mensen met weinig inkomen willen wel gezond eten, maar dat is onbetaalbaar geworden. Deze voedselkloof leidt tot een gezondheidskloof met veelvoorkomende ziekten zoals diabetes type 2. Ook daarom moet armoede bestreden worden en de voedselomgeving gezonder worden. Deze en andere conclusies kwamen naar voren in het debat 'De Voedselkloof moet dicht' in De Balie in Amsterdam.

De groep mensen die minder geld te besteden heeft, neemt nog meer toe met de stijgende inflatie en -energieprijzen. In het debat werd besproken dat er iets moet gebeuren aan deze voedselongelijkheid en de mogelijke oplossingen voor een gezondere voedselomgeving. Ook voor mensen met weinig geld. Recent onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat gezond eten gemiddeld 25% meer kost dan ongezond eten.

Oorzaken voedselkloof

Er zijn meerdere oorzaken waarom mensen niet gezond kunnen eten en drinken. Niet alleen armoede, maar ook stress, de wijk waarin je opgroeit en de ongezonde voedselomgeving spelen een grote rol. Ouders met weinig geld maken zich bijvoorbeeld zorgen of ze hun kinderen elke dag te eten kunnen geven. Daar is letterlijk overleven al een opgave, laat staan toegang tot gezonde voeding.

Daarnaast speelt de voedselomgeving een rol. In heel Nederland moet de voedselomgeving gezonder worden en de gezonde voedselkeuze, de makkelijke zijn. Onze huidige voedselomgeving is ongezond. Daarom is het moeilijk om voor gezond voedsel te kiezen. Tegelijkertijd is in onze huidige maatschappij de opvatting dat er een eerlijke en weloverwogen keuze is voor gezonde of ongezonde voeding. Maar in het dagelijks leven worden we continu en overal verleid tot ongezond eten en drinken en met name kinderen zijn daar extra gevoelig voor.

Mogelijke oplossingen

In het debat werd geopperd dat de voedselkloof vraagt om een aanpak die inspeelt op alle problemen, omdat de voedselkoof meerdere oorzaken heeft. Een gratis gezonde lunch op school zou bijvoorbeeld mooi zijn, maar een kind van een arm gezin moet ook thuis toegang hebben tot een gezonde maaltijd. Een andere conclusie is dat mensen waar het om gaat meer betrokken moeten worden bij het beleid. Zo kunnen toekomstige maatregelen nog beter worden afgestemd op bepaalde groepen.

Concrete maatregelen op komst

De sprekers tijdens het debat waren eensgezind over hoe de voedselkloof gedicht moet worden: gezond eten goedkoper maken en een gezondere voedselomgeving creëren. Staatssecretaris Van Ooijen heeft hiervoor recent plannen aangekondigd waar het Diabetes Fonds positief over is: kindermarketing mag alleen nog gericht zijn op gezonde voeding, bindende afspraken over productverbetering en de mogelijkheid voor gemeenten om nieuwe ongezonde voedselaanbieders zoals snackbars en fastfoodketens te weren.

Wil je het debat terugkijken? Ga dan naar de website van De Balie.