29 JUN. 2017

De nieuwe editie van de voorlichtingsmap ‘Praten-platen voor diabetes’ is weer verkrijgbaar. De NDF heeft deze map uit 2008 geactualiseerd, het Diabetes Fonds maakte dit financieel mogelijk.

De map ‘Praten-platen voor diabetes’ is een hulpmiddel voor behandelaars voor eenvoudige voorlichting over diabetes bij migranten en laaggeletterden. Sinds afgelopen dinsdag 27 juni is de nieuwe editie weer beschikbaar via de website diversiteitindiabetes.nl.

Map met platen

‘Praten-platen met diabetes’ bestaat uit veel visueel materiaal en afbeeldingen met daarbij teksten in eenvoudig Nederlands. De map is een hulpmiddel voor de behandelaar bij voorlichtingsgesprekken en bevat ook aanvullende informatie voor hen. De behandelaar kan ter verduidelijking in hun voorlichting kiezen uit verschillende onderwerpen, zoals: 1. Wat is diabetes? 2. Medicijnen. 3. Meer weten over eten, enzovoorts. De map is geschikt voor patiënten met een migratie-achtergrond, maar ook voor laaggeletterde autochtone patiënten. 

Actualiseren

De NDF en het NIGZ ontwikkelden deze map in 2008 voor het eerst. De geprinte map werd breed verspreid en is toen erg goed ontvangen. Helaas was de map niet meer beschikbaar na het faillissement van het NIGZ. Na verloop van tijd was de geprinte versie niet meer actueel en om die reden heeft het Diabetes Fonds geld beschikbaar gesteld zodat de NDF de map kon actualiseren en opnieuw (online) toegankelijk kon maken.

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.