15 FEB. 2022

Het Maastricht UMC+ heeft onderzoek gedaan naar de veroorzakers van leververvetting. Er is een verband gevonden met vruchtensuiker uit frisdranken, maar óók met vruchtensuiker uit fruitsappen. Volgens de onderzoekers kan dit een argument zijn om fruitsappen evenveel met suikertaks te belasten als frisdranken. Het onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van het Diabetes Fonds.

Leververvetting is een stapeling van vet in de lever. Het verhoogt de kans op allerlei ziekten, zoals diabetes type 2. De Maastrichtse onderzoekers keken naar het verband tussen vruchtensuiker uit verschillende voedingsmiddelen en leververvetting. Hieruit bleek dat mensen die vruchtensuiker nuttigen afkomstig uit frisdranken, meer vetstapeling in de lever hebben dan mensen die geen frisdranken drinken. Dit geldt ook voor vruchtensuiker afkomstig uit fruitsappen. Een dergelijk verband werd niet gevonden bij vruchtensuiker uit fruit.

Het onderzoek is verricht bij zo'n vierduizend deelnemers van de Maastricht Studie, een groot bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg. De deelnemers ondergingen een MRI-scan om de hoeveelheid vet in de lever te meten.

Suikertaks

De onderzoeksresultaten moeten nog verder worden onderzocht om de voorlopige resultaten te bevestigen. Maar het is mogelijk wel een argument om de suikertaks uit te breiden en fruitsappen evenveel te belasten als frisdranken. Volgens hoofdonderzoeker en professor Martijn Brouwers weten de meeste mensen inmiddels dat suikerhoudende frisdranken ongezond zijn.

'De plannen van het nieuwe kabinet om suikertaks te heffen sluiten daar goed op aan. Veel mensen denken daarentegen dat een dagelijks glaasje fruitsap gezond is. Eerder onderzoek toonde al een verband tussen het drinken van fruitsap en het ontstaan van diabetes. Ons onderzoek laat nu ook een verband met leververvetting zien. We weten niet of het een oorzakelijk verband is. Als het verband oorzakelijk is, dan is het raadzaam om de inname van fruitsappen te beperken.'

De onderzoekers deelden hun bevindingen in het vaktijdschrift Diabetes Care.