LADA, Shutterstock

LADA is een vorm van diabetes type 1. Het woord LADA is een afkorting van het Engelse ‘Latent Autoimmune Diabetes in Adults’.

Hoe ouder je bent als je de diagnose diabetes type 1 krijgt, hoe langzamer de ontwikkeling van de ziekte. Diabetes type 1 op latere leeftijd wordt ook wel LADA genoemd. Omdat de ontwikkeling langzamer gaat kunnen mensen met deze vorm van diabetes type 1 vaak nog een tijd zonder insuline spuiten. Daardoor worden mensen met LADA vaak onterecht voor mensen met diabetes type 2 aangezien.

Naar schatting hebben vijftien van de honderd mensen met de diagnose diabetes type 2 eigenlijk de LADA-vorm van diabetes type 1.

Auto-immuunziekte

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, waarbij het eigen afweersysteem de cellen vernietigt die insuline maken. Dat kun je zien in het bloed aan zogenaamde antistoffen. Door naar deze antistoffen in het bloed te kijken kun je dus bepalen of iemand diabetes type 2 of type 1 heeft.

Behandeling van LADA

Vooral bij jonge, slanke mensen die diabetes ‘type 2’ krijgen, is het zinvol om nader te onderzoeken of het niet gaat om LADA. Want het maakt uit voor de behandeling. Er blijven nog wat langer eigen cellen die insuline maken behouden als je meteen begint met insuline in plaats van tabletten.