9 MRT. 2017

Blind worden: een grote angst van mensen met diabetes die nog steeds te vaak werkelijkheid wordt. Daarom financieren het Diabetes Fonds en het Oogfonds samen nieuw onderzoek naar oogproblemen, om ze sneller te herkennen en op te lossen.   

Diabetes is een van de grootste veroorzakers van blindheid in Europa. Bijna iedereen met diabetes gaat slechter zien. Hoe langer je diabetes hebt, hoe groter het risico. Na 20 jaar is de kans op oogproblemen 85% voor mensen met diabetes type 2  en voor mensen met diabetes type 1 zelfs 95%.

Snelle opsporing noodzakelijk

Professor dr. Coen Stehouwer van het Maastricht UMC+ wil eerder kunnen ingrijpen bij oogcomplicaties. Met financiering van het Diabetes Fonds en het Oogfonds onderzoekt hij welke factoren blindheid in een vroeg stadium in de hand werken.

Stehouwer kijkt niet alleen naar gewicht, veel zitten, roken, alcohol en hoge bloedsuiker, maar ook naar de andere factoren zoals de stijfheid van bloedvaten. Dankzij nieuwe speciale apparatuur zijn al vroeg minuscule veranderingen in de bloedvaatjes en zenuwen in het netvlies te zien: het allereerste begin van het proces van slechtziend of blind worden.

Blind worden is allergrootste angst

De kennis die wordt verzameld is essentieel om oogproblemen te voorkomen. Professor Stehouwer: ‘Ons doel is om in de toekomst zo vróég mogelijk in te grijpen. Mijn hoop is dat we zo bij een grote groep mensen slechtziendheid en blindheid voorkomen. En hun zorgen verminderen, want voor veel mensen met diabetes is blind worden hun allergrootste angst. Ik ben dan ook erg dankbaar dat het Diabetes Fonds en het Oogfonds ons onderzoek mogelijk maken.’

Toename blindheid

Edith Mulder, directeur van het Oogfonds: ‘Maar liefst 900.000 Nederlanders hebben diabetes type 2 en dit ontstaat op steeds jongere leeftijd. Dit betekent dat steeds meer mensen slechtziend of blind zullen worden. Dat doemscenario willen het Oogfonds en het Diabetes Fonds voorkomen. Daarom gaan we samen investeren in onderzoek naar vroege opsporing van oogproblemen.’

Oogfonds en Diabetes Fonds financieren samen

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds, is zeer verheugd over de gezamenlijke financiering met het Oogfonds. Dessing: ‘Mensen met diabetes en hun naasten hebben aangegeven dat er meer onderzoek nodig is naar oogproblemen. Het is mooi dat we met deze samenwerking hier gehoor aan kunnen geven. Door de krachten te bundelen kan er meer geld worden besteed aan onderzoek naar oogproblemen bij diabetes.’

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070