1 JUN. 2023

In de nieuwe podcast serie 'leefstijlzorg, een uitdagend perspectief’ gaan Diana Matroos en Rens Vandeberg met zorgexperts op zoek naar antwoorden op de vraag hoe leefstijl breed verankerd kan worden in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Uitdagende vraagstukken komen aan bod zoals: hoe kunnen we het zorgsysteem zo inrichten dat zorgprofessionals leefstijlbehandeling als eerste behandeloptie aanbieden, is persoonsgerichte behandeling met leefstijl mogelijk binnen het huidige financiële zorgsysteem en hoe kan het onderdeel worden van de zorgpraktijk? Zorgprofessionals, beleidsmakers en politici krijgen inzicht in de uitdagingen en kansen rondom leefstijl in de zorg en wat de mogelijkheden zijn om nu al te starten met het aanbieden van leefstijlgeneeskunde voor mensen met diabetes type 2.  

Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat mensen met diabetes type 2 straks minder of helemaal geen medicatie meer nodig hebben. Inmiddels zijn er al ruim 1,1 miljoen Nederlanders met deze ziekte en naar schatting zitten er nog eens meer dan 1,1 miljoen mensen met prediabetes, een voorfase van diabetes type 2 in de wachtkamer om deze ziekte te krijgen. Bijna 800.000 mensen met diabetes type 2 gebruiken medicatie. Variërend van pillen tot het dagelijks spuiten van insuline. Ongeveer 40% van deze mensen kan daar helemaal mee stoppen als ze goede begeleiding krijgen bij het aanpassen van hun leefstijl. Door onder andere gezond te eten, meer te bewegen, gewicht te verliezen en te zorgen voor minder stress. Het Diabetes Fonds roept op nu actie te ondernemen om leefstijl binnen vijf jaar de meest logische behandeloptie voor patiënten met diabetes type 2 te maken. 

Overzicht van de podcast afleveringen en de experts die aan het woord komen: 

  • Aflevering 1: Diana Matroos, Jet Bussemaker en Diena Halbertsma over wat de extra druk die diabetes type 2 op de zorg legt en wat er nodig is om het tij te keren. 
  • Aflevering 2: Rens Vandeberg (host), Bram Wouterse en Emma Coles over of passende leefstijlzorg wel mogelijk is binnen het huidige financiële zorgsysteem.  
  • Aflevering 3: Rens Vandeberg, Karel Bos en Andrea Evers over wat er nodig is voor de zorgverlener en de cliënt om meer met leefstijl aan de slag te gaan? Welke gedragsverandering is nodig? 
  • Aflevering 4: Rens Vandeberg, Hanneke Molema en Niels Chavannes over de potentie en gezondheidswinst van leefstijl op lange termijn. 
  • Aflevering 5: Rens Vandeberg, Jan Dekker (heeft zijn diabetes omgekeerd) en Diena Halbertsma over het succesvol omkeren en knelpunten die hierbij komen kijken. 

De podcasts zijn te beluisteren via: https://www.diabetesfonds.nl/podcast.  

Lees het persbericht 'Gezonde leefstijl als eerste behande­ling bij mensen met diabetes type 2' met meer informatie.

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070