31 OKT. 2013

Prof. Patrick Schrauwen van het Maastricht UMC+ heeft de Corona-Gallina Onderzoeksprijs 2013 van het Diabetes Fonds gewonnen. Een vakkundige jury koos unaniem voor Schrauwen vanwege zijn baanbrekende onderzoek naar het ontstaan van insuline ongevoeligheid bij diabetes type 2. Een belangrijk stap op weg naar een betere behandeling en preventie van diabetes type 2, waar in Nederland 900.000 mensen aan lijden.

Patrick Schrauwen is als hoogleraar werkzaam op de afdeling Humane Biologie van het Maastricht UMC+. Schrauwen onderzoekt met zijn onderzoeksteam het ontstaan van insuline ongevoeligheid. Daarbij reageert het lichaam niet of niet meer goed op insuline. Insuline ongevoeligheid is de voorloper van diabetes type 2. Schrauwen heeft ontdekt welke mechanismen hierbij een rol spelen. In de spieren zitten “energiefabriekjes”, de zogenaamde mitochondria, en deze werken minder goed. De mate waarin iemand beweegt, heeft hier een grote invloed op.
 
Prijs
Schrauwen ontvangt 50.000 euro, bestemd voor vervolgonderzoek. Uiteindelijk doel: verbetering van de preventie en behandeling van diabetes type 2. De prijs is beschikbaar gesteld door de Stichting Coronagallina. Deze stichting is opgericht door een bevlogen donateur van het Diabetes Fonds, die de prijs financieel mogelijk maakt. Schrauwen ontvangt de Corona-Gallina Onderzoeksprijs op Wereld Diabetes Dag (14 november) bij een bijeenkomst van het Diabetes Fonds.
 
Fundamenteel
Het Diabetes Fonds wil met de tweejaarlijkse Corona-Gallina prijs fundamenteel onderzoek onder de aandacht brengen. Wetenschappelijk onderzoek levert steeds meer kennis en inzicht op over diabetes en de gevolgen. Wetenschappers doen fundamenteel onderzoek naar de oorsprong en de werking van alles om ons heen. Ze kunnen daardoor ook praktische toepassingen ontwikkelen die meteen te gebruiken zijn. Fundamenteel onderzoek is onmisbaar om tot goede resultaten te kunnen komen.

Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes en is de grootste financier van diabetesonderzoek in Nederland. Sinds de oprichting in 1978 werd door het Diabetes Fonds meer dan 100 mln euro geïnvesteerd, zowel in fundamenteel als toegepast onderzoek. In Nederland zijn er een miljoen mensen met diabetes, waarvan 900.000 mensen diabetes type 2 hebben. Bij diabetes heeft het lichaam moeite om de bloedsuiker normaal te houden. Als de bloedsuiker jarenlang te hoog is, lijdt het lichaam daaronder. En dat heeft ernstige gevolgen: hartaandoeningen, slechter zien of blind worden, beschadiging van nieren en zenuwstelsel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Neem voor meer informatie of interview contact op met:
• Hilde Breunissen, persvoorlichter Diabetes Fonds, 033 422 65 20 / 06 55 10 63 95

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Meer informatie?

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070

Neem direct contact op met Priscilla Zandbergen,
p.zandbergen@diabetesfonds.nl
(033) 303 2070