Actieplan voor eerdere herkenning van MODY

MODY is een zeldzame vorm van diabetes. Vaak krijgen mensen met MODY de diagnose diabetes type 1 of 2. Hierdoor krijgen zij niet de juiste behandeling. Betere herkenning van MODY is nodig. 

Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 20.000 mensen met MODY. Maar bij slechts 1.000 mensen is de diagnose gesteld. Zelfs wanneer er een vermoeden van MODY is, wordt dit vaak niet verder uitgezocht. Hierdoor blijft MODY ‘onder de radar’. Daarom hebben vele organisaties nu samen een actieplan opgesteld om dat te veranderen.

MODY

MODY is een vorm van diabetes die op jonge leeftijd begint en veel weg heeft van diabetes type 2. De aanleg voor MODY is zeer erfelijk. Nog meer dan bij andere soorten diabetes. Er zijn verschillende vormen van MODY. Behandeling op maat is daarom nodig.

Meer scholing voor artsen

Doel van het actieplan is om de kennis over MODY te vergroten en verbeteren via nascholing aan huisartsen en kinderartsen. Ook wordt er een congres over MODY georganiseerd voor artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners.

Meer informatie voor patiënt

Verder moet er meer eenduidige informatie komen over MODY (in folders en op internet). Deze informatie is er nu wel al, maar vaak is deze informatie verouderd of tegenstrijdig. Omdat MODY erfelijk is zal ook aandacht worden besteed aan de familieleden. Zo kunnen nieuwe gevallen sneller worden herkend.

Verschillende organisaties

Bijzonder is dat er veel organisaties zijn betrokken bij het actieplan. Onder andere het Expertisecentrum Erfelijke Diabetes, LUMC, Nederlandse Vereniging Kinderartsen, Diabetes Vereniging Nederland, Nederlandse Diabetes Federatie, EMGO/VUmc, Diabeter en het Erfocentrum. Het Diabetes Fonds financiert het actieplan.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.