Aanpassing Voedings­richtlijn naar nieuwste inzichten

Om ervoor te zorgen dat mensen met diabetes voedingsadviezen krijgen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten past de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) de huidige Voedingsrichtlijn bij diabetes aan met financiering van het Diabetes Fonds.

Voeding is belangrijk in de behandeling en het dagelijks omgaan met diabetes, zowel bij diabetes type 1 en 2. De juiste voeding helpt om bloedsuikerwaardes goed te houden en hiermee de kans op complicaties te verkleinen. Voeding is als onderzoeksgebied erg in ontwikkeling, elke dag zijn er nieuwe onderzoeksresultaten over wat goede voeding is bij diabetes. De Voedingsrichtlijn wordt daarom steeds na een aantal jaren weer vernieuwd met de inzichten uit voldoende bewezen onderzoeksresultaten.

Koepelorganisatie zorgprofessionals

De NDF is de koepelorganisatie voor zorgprofessionals die werken met mensen met diabetes. De NDF ontwikkelt behandelrichtlijnen zoals de Voedingsrichtlijn voor diabetes type 1 en 2. Deze richtlijn is de basis voor de voedingsadviezen die professionals zoals diëtisten, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en huisartsen geven aan mensen met diabetes. Het is ook de basis voor alle informatie over voeding bij diabetes die het Diabetes Fonds geeft op de website en in brochures.

Elke 5 jaar

De huidige Voedingsrichtlijn komt uit februari 2015. De richtlijn is in de afgelopen jaren steeds om de vijf jaar herzien, omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van voeding en diabetes in onderzoek en praktijk. De NDF voert daarom dit jaar de actualisatie van de voedingsrichtlijn uit om deze in de tweede helft van 2020 te kunnen presenteren.

Aanpak

De NDF is coördinator en projectleider van de actualisatie. De Wageningen Universiteit, onder leiding van Prof. dr. Edith Feskens doet literatuuronderzoek naar het meest recente onderzoek over voeding en diabetes. Op grond van het literatuuronderzoek worden er voorstellen gedaan voor aanpassingen van de richtlijn. Een werkgroep bestaande uit een internist, kinderdiabetesdiëtist, eerstelijns diabetesdiëtist, tweedelijns volwassendiabetesdietist, diabetesverpleegkundige, huisarts en belangenbehartiger, beslist mee over de inhoud van de richtlijn en zal hiervoor drie keer bij elkaar komen. De Wageningen Universiteit schrijft vervolgens de richtlijn.

Behoeftepeiling

Het literatuuronderzoek wordt voorafgegaan door een behoeftepeiling onder de diabetes zorgprofessionals door middel van een enquête over belangrijke thema’s die aandacht behoeven in de aanpassing en in welke vorm de nieuwe richtlijn het best kan worden aangeboden (digitaal, brochure, app).

Help als digitale collectant

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk en collecteer digitaal. Veilig, makkelijk en snel.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk en collecteer digitaal. Veilig, makkelijk en snel.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2019.18.002
Status: lopend
Onderzoeker: C. Bruggers
Kosten: € 38.500

Help als digitale collectant

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk en collecteer digitaal. Veilig, makkelijk en snel.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk en collecteer digitaal. Veilig, makkelijk en snel.