Man die bloedsuiker thuis controleert

Het eerder herkennen van diabetes en andere gezondheidsproblemen is erg belangrijk. In dit onderzoek is gewerkt aan een onderzoeksprogramma voor het vroeg opsporen van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade.

In Nederland bestaat op dit moment geen gestructureerde landelijke aanpak voor het vroeg opsporen van chronische aandoeningen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Terwijl de impact van deze ziektes groot is en er helaas steeds meer mensen mee te maken krijgen.

Onderzoeksprogramma vroeg opsporen

Het eerder herkennen van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade is belangrijk om eerder de beste behandeling te starten en complicaties te voorkomen. Om dit mogelijk te maken is in dit onderzoek een succesvol onderzoeksprogramma opgezet voor het eerder opsporen van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade.

Methoden voor vroeg opsporen

Onderdeel van dit onderzoek was het onderzoeken van aanvullende screeningsmethodes. De vragenlijst van de 'diabetes risicotest' en glucosemetingen in bloed via een vingerprik of in urine, kunnen methoden zijn om diabetes type 2 vroeg op te sporen. In het vervolgonderzoek wordt dit onderzoeksprogramma uitgevoerd.

Meer over het vervolg van dit onderzoek

Dit onderzoek werd gefinancierd door het Diabetes Fonds, de Hartstichting, de Nierstichting en de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA).

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Ground Picture / Shutterstock.com