Effectiviteit wandelprogramma voor mensen met diabetes type 2

Sinds 2014 organiseert de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) de Nationale Diabetes Challenge. Met geld van het Diabetes Fonds zoekt de BvdGF uit of de Challenge gunstige gezondheidseffecten heeft, om hem dan breder uit te zetten. 

De Bas van de Goor Foundation heeft als missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. Bij de Nationale Diabetes Challenge (NDC) wandelen mensen met diabetes type 2 gezamenlijk zes maanden lang in voorbereiding op een wandelzesdaagse.

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat wandelen gezond is voor mensen met diabetes. Het verkleint hun risico op hart- en vaatziekten en heeft een gunstig effect op hun insulinegevoeligheid. 

De training en Challenge

Bij de Nationale Diabetes Challenge worden mensen met diabetes die niet veel bewegen door hun huisarts of praktijkondersteuner uitgenodigd om mee te doen. Ze wandelen zes maanden lang één keer per week 's avonds in een groep, samen met hun huisarts of de praktijkondersteuner. Dit alles om zich voor te bereiden op de challenge waarin ze zes dagen achter elkaar in hun eigen gemeente elke dag vijftien kilometer wandelen. 

Uitbreiding 

Aan de derde NDC in 2016 deden 2.650 mensen mee, via 125 huisartspraktijken. Uit een klein verkennend onderzoek bleken al positieve effecten van de NDC op de gezondheid van de deelnemers. Met geld van het Diabetes Fonds wil de BvdGF de gezondheidseffecten uitgebreider gaan meten. Met deze resultaten kunnen ze de NDC dan uitbreiden naar meer gemeenten in Nederland. 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.