Hoog in de bol?

Veel mensen met diabetes type 1 zijn bang voor mogelijke schade in de hersenen door periodes van lage bloedsuiker, hypo's. Maar het zijn juist langdurig hoge bloedsuikerspiegels die kunnen leiden tot leer- en geheugenproblemen.

Dat hebben de onderzoekers bekeken met behulp van MRI-scans van de hersenen en cognitieve tests (geheugen, concentratie en aandacht). Dit onderzoek borduurde voort op een eerder door het Diabetes Fonds gefinancierd onderzoek.

De onderzoekers bekeken drie groepen: patiënten met type 1 diabetes met schade aan de kleine bloedvaten, type 1 diabetespatiënten zonder dergelijke complicaties en gezonde controlepersonen. De onderzoeksresultaten laten voor het eerst zien dat diabetespatiënten mét schade aan de kleine bloedvaten, veroorzaakt door hyperglykemie, ook milde cognitieve stoornissen vertonen. Dat wil zeggen problemen met het geheugen, de aandacht en concentratie. Bovendien werd via MRI-onderzoek vastgesteld dat zij een veranderde hersenstructuur en -activiteit hebben.

Wat de gevonden hersenafwijkingen bij type 1 diabetes precies betekenen voor de patiënt, zal door vervolgonderzoek helder moeten worden.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2005.00.006
Status: Afgesloten
Onderzoeker: Prof. dr. R.J. Heine
Kosten: € 270.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.