Meer mensen bereiken met wandel­groepen

Steeds meer mensen met diabetes type 2 doen mee met de wandelgroepen van Nationale Diabetes Challenge (NDC) van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Met een bijdrage van het Diabetes Fonds doet de BvdGF onderzoek om het bereik van de NDC te vergroten onder moeilijker bereikbare groepen.

In Nederland zijn 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Voor hen is het belangrijk om voldoende te bewegen om complicaties te voorkomen en gezond te blijven. Diabetes type 2 komt relatief meer voor bij mensen met een lagere opleiding. Zij bewegen vaak te weinig en worden helaas moeilijk bereikt met activiteiten om meer te bewegen. De NDC slaagde er echter in om deze groep wel te bereiken. Bij hen verbeterde de glucoseregulatie en kwaliteit van leven door deelname aan de wandelgroepen.

Onderzoek naar motivatie 

Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen mee gaan doen gaat de BvdGF onderzoek doen bij deze groep. Ze willen onder ander te weten komen wat hen helpt en motiveert om meer te gaan bewegen en wat in het verleden barrières waren om dit niet te doen. Op basis van hun bevindingen kunnen ze bijvoorbeeld e-health of communicatiematerialen ontwikkelen om de doelgroep beter te bereiken.

Hulpmiddelen 

De BvdGF financiert zelf het grootste deel van het onderzoek. Het Diabetes Fonds vult het benodigde geld voor het onderzoek aan. Een mooi voorbeeld van hoe de giften van onze donateurs kunnen bijdragen aan hulpmiddelen om mensen met diabetes type 2 beter te bereiken met een succesvolle beweeginterventie, de NDC.

 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2018.18.003
Status: lopend
Onderzoeker: Dhr. J. Flim
Kosten: € 15.000

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.