Meer mensen bereiken met wandel­groepen

Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen gaan meedoen aan de Nationale Diabetes Challenge, heeft de Bas van de Goor Foundation onderzoek gedaan naar wat mensen met diabetes type 2 helpt en motiveert om meer te gaan bewegen.

Diabetes type 2 komt vaker voor bij mensen met een lage sociaal-economische status (SES). Dit zijn mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Deze groep mensen met diabetes wordt helaas meestal moeilijk bereikt met activiteiten om meer te bewegen. De Nationale Diabetes Challenge (NDC) van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) slaagt er wel in om deze groep te bereiken.

Daarvoor heeft de BvdGF onderzoek gedaan naar wat mensen met diabetes type 2 helpt en motiveert om meer te gaan bewegen en wat in het verleden barrières waren om dit niet te doen. Ook werd er gekeken naar de rol die de NDC hierin kan spelen. 

Redenen om niet te bewegen

Uit het onderzoek kwamen verschillende barrières naar voren waardoor mensen met diabetes type 2 in het verleden niet voldoende bewogen. Een belangrijke barrière was bijvoorbeeld dat de deelnemers vaak niemand in hun omgeving hadden om samen mee te bewegen. Ook hadden sommige deelnemers weinig vertrouwen in zichzelf om te bewegen en was er behoefte aan iemand die advies kan geven over beweging.

De NDC speelt hierop in door het bieden van begeleiding door zorg- en sportprofessionals tijdens de wandelgroepen. Door de resultaten van dit onderzoek kan er beter worden aangesloten bij de behoeften van mensen met diabetes 2. Zo kan de NDC verder worden verbeterd.

Contact met zorgverleners over de NDC

De bevindingen van het onderzoek zullen worden ingezet in het contact van de BvdGF met zorgverleners over de NDC. Waarschijnlijk in de vorm van een informatiefolder over de NDC. Ook zijn er plannen om een gesprekskaart/stappenplan voor zorgverleners te ontwikkelen om met mensen met diabetes type 2 in gesprek te gaan over bewegen.

Zo kan de BvdGF ervoor zorgen dat er meer mensen met diabetes en een lage SES worden bereikt met de NDC. Dit is belangrijk want meer bewegen zorgt bij mensen met diabetes voor betere bloedsuikerwaarden, wat het risico op complicaties verkleint.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2018.18.003
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dhr. J. Flim
Kosten: € 15.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.