Een vrouw gaat met een koptelefoon op een MRI-scan in, terwijl de arts haar in het apparaat schuift.

Bijna driekwart van de mensen met diabetes type 2 heeft ook een vervette lever. Het is belangrijk om te achterhalen hoe dit ontstaat, omdat dit een bepalende rol kan hebben in het voorkomen en genezen van diabetes type 2.

De lever speelt een centrale rol in de stofwisseling en is dus belangrijk voor een goede suikerhuishouding in het menselijk lichaam. Door een verhoogde vetopslag in de lever wordt de lever ongevoelig voor het hormoon insuline. De lever geeft vervolgens een te grote hoeveelheid suiker af aan het bloed. Dit leidt uiteindelijk tot diabetes type 2.

Lever lastig te onderzoeken

Helaas is het zo dat de lever een orgaan is dat erg moeilijk toegankelijk is voor onderzoekers. Het is een grote ingreep om een klein stukje lever te verwijderen, om dit in detail te kunnen bestuderen. Dit is een van de belangrijkste redenen dat er nu nog weinig bekend is over het ontstaan van de hoge vetopslag in de lever bij mensen.

Van buitenaf lever onderzoeken

Dr. Lindeboom gaat nu met een MRI-scanner de stofwisseling in de lever precies bekijken. Daarvoor ontwikkelt hij drie nieuwe MRI-technieken waarmee hij van buitenaf de lever kan onderzoeken. Er hoeft dan dus geen stukje lever te worden afgenomen.

Vervolgens kijkt hij of hij afwijkingen in de leverstofwisseling vindt bij mensen met een vette lever en met diabetes type 2. Zodat dit in de toekomst mogelijk kan worden voorkomen of kan worden genezen.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing van diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing van diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2017.81.004
Status: Lopend
Onderzoeker: dr. ir. L. Lindeboom
Kosten: € 275.000

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing van diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing van diabetes.

Foto: Tyler Olson / Shutterstock.com