Online cursus helpt ouders van tieners met diabetes

Een puber met diabetes: dat betekent extra zorgen en ruzies in het gezin. En extra gezondheidsrisico voor de jongere zelf, ook in de jaren daarna. Reden voor VUmc om een online cursus voor ouders te ontwikkelen: mijntienerheeftdiabetes.nl.

De nieuwe online cursus voor ouders van diabetestieners vult een groot gat in de markt. Want tieners vergeten liever even dat ze diabetes hebben en nemen de behandeling vaak niet bepaald serieus. Tot wanhoop van de ouders, die echt niet meer weten wat ze met hun tiener aan moeten.

Ontkenning van diabetes

Ouders weten maar al te goed hoe hoge bloedsuikers een grote kans geven op schade aan ogen, nieren en het zenuwstelsel. In de puberteit moet je als ouders leren om je kind los te laten. Maar hoe doe je wanneer je puber in de diabetesontkenning schiet en zich niet druk maakt om zijn bloedsuiker? Hoe geef je een jongere toch de vrijheid om volwassen te worden?

Aandacht voor ouders

Maartje de Wit, wetenschappelijk onderzoeker van VUmc, kreeg van het Diabetes Fonds geld voor het ontwikkelen van de cursus www.mijntienerheeftdiabetes.nl. De Wit: “Tot nu toe is er altijd veel aandacht voor de tieners zelf. Maar heel weinig voor hun ouders. We hopen dat deze cursus hen steunt bij de problemen waar ze tegenaan lopen”. Via de cursus krijgen de ouders informatie over verschillende manieren om met pubers om te gaan, inzicht in hun eigen manier van opvoeden, en concrete adviezen om hun situatie te verbeteren.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2008.13.003
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. F. Snoek
Kosten: € 99.969

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.