Emotionele problemen bij jongeren met diabetes type 1

Veel jongeren met diabetes type 1 hebben het emotioneel zwaar. Maar hoeveel van hen eigenlijk? En komt het door hun diabetes? Dat is uitgezocht in dit onderzoek, om jongeren beter te kunnen helpen.

Diabetes type 1 is altijd vervelend, maar voor tieners al helemaal. Hormonen maken het dagelijkse leven lastig en je hebt bovendien wel andere dingen aan je hoofd. Het is dus niet verwonderlijk dat veel tieners kampen met emotionele problemen, zoals somberheid en angst. Dat maakt het voor de jongeren en hun familie extra moeilijk om goed om te gaan met diabetes.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat jongeren met diabetes veel emotionele problemen hebben. Hoe dat zit in Nederland onderzocht dr. Giesje Nefs met haar team. Aan dit Diabetes LEAP-onderzoek deden 199 jongeren met diabetes type 1 mee in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ook 171 ouders deden mee.

Komt niet door bloedsuiker

Eén op de vijf jongeren had in een periode van drie jaar ten minste één keer te maken met een depressie of angststoornis. Eén op de drie jongeren werd doorverwezen naar specialistische zorg.

Wat het onderzoek ook duidelijk maakt: hoe meer stress en zorgen rond diabetes, hoe meer angst- en depressieklachten de jongeren hebben. Tegen de verwachtingen in vond Nefs geen relatie tussen angst- en depressieve klachten en feitelijke schommelingen in de glucosewaardes. Evenmin is de mate waarin hun ouders symptomen van depressie of angst vertonen van invloed op de klachten van hun kinderen.

Vragen naar de hulpvraag

Depressie en angststoornissen komen regelmatig voor bij jongeren. De boodschap aan jongeren is dan ook: Het is niet gek dat je hiermee te maken krijgt: blijf erover praten, en aarzel niet om hulp te vragen.

Toch blijkt uit het onderzoek dat jongeren lang niet altijd zelf hulp vragen. Zorgverleners zouden daarom meer moeten vragen naar eerdere problemen en moeten alert blijven op deze klachten. Om een gesprek hierover makkelijker te maken kunnen zij regelmatig een meting doen van deze klachten. Dat kan bijvoorbeeld met het psychosociaal 'dashboard' dat bij Diabeter is ontwikkeld. Daarmee kunnen metingen van emotionele problemen worden teruggekoppeld aan zowel de jongere zelf als diens zorgverleners.

Verder verdient het aanbeveling om een psycholoog op te nemen in alle diabetes teams. Die moet dan wel ook kennis hebben van diabetes type 1.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2013.81.1645
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. G.M. Nefs
Kosten: € 261.391,48