Man ontwaakt

Werkt bij mensen met diabetes type 2 insuline misschien weer beter via extra dopamine? Dr. Mireille Serlie van het Amsterdam UMC onderzocht dit.

Mensen met diabetes type 2 hebben een te hoge bloedsuiker onder andere doordat het hormoon insuline niet meer goed kan werken (insulineresistentie). In dit onderzoek keek dr. Mireille Serlie in hoeverre de hersenen ook een rol spelen bij het ontstaan van insulineresistentie. 

Dopaminesysteem verstoord

Uit eerder onderzoek van dr. Serlie blijkt dat bij mensen met overgewicht en insulineresistentie het dopaminesysteem in de hersenen verstoord is. Dopamine is een signaalstof die in de hersenen onder meer betrokken is bij de 'beloning' van eten, en onze motivatie om te eten. Daarnaast is er bij het wakker worden meestal een verhoging van dopamine in de hersenen.

Uit onderzoek bij dieren blijkt dat insulineresistentie samengaat met een lagere dopaminepiek in de ochtend. De onderzoeker vond dat de gevoeligheid voor insuline verbeterde als de dopaminepiek wordt nagebootst, door dopamine in de hersenen toe te dienen net na het wakker worden.

Aanmaak dopamine in hersenen

Dr. Serlie keek of het dopaminesysteem op dezelfde manier werkt in de hersenen bij mensen met insulineresistentie. Dus bij mensen met diabetes type 2. Ze gaf 12 weken lang bromocriptine aan mensen met diabetes type 2. Dit is een medicijn dat het dopaminesysteem in de hersenen stimuleert.

Voor en na de behandeling werd vervolgens de aanmaak van dopamine in de hersenen gemeten. Ook keek ze of door het medicijn de insulineresistentie afnam. Helaas zijn er op dit moment nog onvoldoende meetpunten om goede analyses te doen. Aan de resultaten van dit onderzoek wordt dus nog gewerkt.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand steun je oplossingen.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2018.11.162
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. Mireille Serlie
Kosten: € 100.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand steun je oplossingen.

Foto: Shutterstock.com / Photographee.eu