Risico­communi­catie rond gezondheids­checks

De Nierstichting, de Hartstichting en het Diabetes Fonds stellen in het kader van LekkerLangLeven samen 500.000 euro ter beschikking voor onderzoek gericht op risicocommunicatie rond gezondheidschecks.

De risicocommunicatie kan betrekking hebben op het al dan niet doen van een gezondheidscheck, op bewustwording van mensen over hun eigen risico, op risicobeleving (wat doet de uitslag van een check met iemand?) en motivatie tot gedragsverandering (in hoeverre is iemand bereid/in staat zijn leefstijl te veranderen?). Doel is te komen tot concrete adviezen en producten.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.