Preventie­Consult gebruiks­vriende­lijker maken

Gebruikers van het PreventieConsult vonden het programma te moeilijk en soms onduidelijk. Onderzoekers bekeken hoe ze het programma gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Het PreventieConsult is ontwikkeld door het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting om mensen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen op te sporen. Op de websites www.testuwrisico.nl en www.testuwleefstijl.nl konden mensen vragen beantwoorden over hun gezondheid en leefstijl. Daarna ontvingen zij informatie over de grootte van hun risico op de drie genoemde ziekten.

Te ingewikkeld

Gebruikers haddenen laten weten dat de informatie over hun gezondheidsrisico moeilijk te begrijpen is. Hierdoor was de impact van deze informatie op hun beslissingen en gedrag beperkt. De onderzoekers hebben  eerst onderzocht hoe gebruikers (mensen van 45-60 jr) de risico-informatie begrijpen en interpreteren. Daarna is onderzocht of het begrip van hun risico toeneemt door deze respectievelijk te vergelijken met het risico van anderen, infographics over de risicocijfers/risicofactoren/toename van het risico in de tijd en communiceren van het begrip hartleeftijd.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat gebruikers van de test bij de interpretatie van hun risico vooral gebruik maakten van hun eigen voorkennis en overtuigingen over de betreffende ziekten en risicofactoren. Dit was belangrijker dat het gecommuniceerde risicocijfer. Vergelijkende risico informatie hielp significant om het risicocijfer beter te begrijpen, net als het begrip hartleeftijd. Infographics hielpen echter niet bij het begrip van het risico. Omdat de risicotest en leefstijltest van het Preventieconsult verder is ontwikkeld naar de Persoonlijke Gezondheidscheck, zijn de onderzoekers in overleg met de makers van deze check over hoe de resultaten daarin kunnen worden verwerkt. 

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.