Waardoor meer vaatproblemen bij diabetes?

Mensen met diabetes hebben een grotere kans op trombose. Dat komt door overactieve bloedplaatjes waardoor het het bloed sneller klontert .

Bloedplaatjes komen in actie bij een wond. Dan klonteren ze samen zodat de bloeding stopt. Normaal worden bloedplaatjes geremd door insuline. Maar bij mensen met diabetes zijn de bloedplaatjes minder gevoelig voor insuline. Ze vormen sneller klontjes in het bloed. Daardoor krijgen mensen met diabetes vaker trombose en hebben ze meer last van vaatvernauwing.

Andere stofjes van invloed

Nu blijkt er ook een stofje te zijn in vetweefsel waardoor bloedplaatjes actief worden. Dit stofje heet adipokine. Mensen met diabetes hebben vaak meer vetweefsel en dus meer adipokines. Ook de stof 'weefselfactor' zorgt voor actievere bloedplaatjes. Weefselfactor wordt normaal geremd door insuline. Maar bij mensen met diabetes werkt die rem niet zo goed meer. Omdat er meer weefselfactor is, is er meer kans dat de actieve bloedplaatjes klontjes vormen.

Met verder onderzoek kunnen we misschien een manier vinden om de adipokines en weefselfactor te remmen. Dat zou een oplossing kunnen zijn tegen de overactieve bloedplaatjes.

Dit is een vervolg op eerder onderzoek van Prof. Dr. Akkerman dat het Diabetes Fonds financierde.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2004.00.029
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. J.W.N. Akkerman
Kosten: € 193.808

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.