Enzymen, shutterstock, Jovan Mandic

Mensen met diabetes hebben meer risico op hart- en vaatziekten. Komt dit doordat het systeem dat de bloedvaten beschermt, niet goed werkt? Nee, blijkt uit dit onderzoek: dit systeem werkt juist goed bij diabetes.

Als een bloedvat onder spanning komt te staan, worden schadelijke stoffen aangemaakt, zoals zuurstofradicalen. Een gezond bloedvat heeft een systeem om deze zuurstofradicalen weer op te ruimen: het antioxidant-systeem. Een bepaald eiwit (Nrf2) zorgt dat dit systeem goed blijft werken. De verwachting was dat mensen met diabetes minder van dit Nrf2 eiwit aanmaken. De onderzoekers wilden weten waarom precies.

Verandering in gen

In bloedvaten van muizen met en zonder diabetes keken zij naar veranderingen in het gen dat het Nrf2 eiwit reguleert. Verwacht werd dat bij muizen met diabetes meer veranderingen in het gen zichtbaar zouden zijn, wat ervoor zorgt dat het Nrf2 eiwit niet goed werkt.

Beschermend systeem

Tegen de verwachtingen in lieten juist muizen zónder diabetes meer veranderingen in het Nrf2 gen zien. Bij muizen met diabetes waren deze veranderingen niet te zien. Verder bleek dat het antioxidant-systeem in de bloedvaten van muizen met diabetes juist goed werkt. De onderzoekers denken dat deze resultaten wijzen op een beschermend systeem dat specifiek in werking treedt bij diabetes, en waardoor schadelijke zuurstofradicalen goed opgeruimd kunnen blijven.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.11.1414
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. J.O. Fledderus
Kosten: € 45.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.