Foto: persoonlijke gezondheidscheck

Het Diabetes Fonds vervult een belangrijke rol als initiatiefnemer en financier van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Al jarenlang investeert het Diabetes Fonds in manieren om een hoog risico op diabetes type 2 op te sporen met een verantwoorde vragenlijst. Dat is nu uitgegroeid tot een bredere samenwerking in de hele gezondheidswereld.

Meerdere ziektes tegelijk opsporen

Het Diabetes Fonds ontwikkelde al eerder samen met anderen een vragenlijst om het risico te testen op meerdere ziekten, als onderdeel van het PreventieConsult. Afhankelijk van de uitslag kregen mensen het advies om naar de huisarts te gaan. Dat gaf wel discussie over wie het laboratoriumonderzoek moest betalen. Om de test praktischer te kunnen inzetten, is de vragenlijst nu doorontwikkeld en uitgebreid om ook de longaandoening COPD op te sporen, en daar komt binnenkort depressie bij. Het resultaat in 2015: de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Persoonlijke Gezondheidscheck

Om het haalbaar te maken dat zo veel mogelijk mensen hun gezondheidsrisico kunnen checken, stak het NIPED het PreventieConsult in een nieuw jasje: de Persoonlijke Gezondheidscheck. Daarbij beantwoorden mensen eerst online vragen voor een risicoschatting. Voor een nauwkeuriger medisch vervolgonderzoek moeten mensen zelf betalen, of ze krijgen daarvoor een ‘GezondBon’ van bijvoorbeeld hun werkgever of verzekeraar.

Mocht een medische behandeling nodig zijn, dan worden mensen doorverwezen naar hun huisarts. Het Niped geeft ook meer informatie over leefstijlaanpassingen die het risico weer omlaag brengen. 

Belangrijke rol voor Diabetes Fonds

De Persoonlijke gezondheidscheck is mogelijk dankzij de eerste stappen die het Diabetes Fonds zette op dit vlak:

  • Diabetes Risicotest (2003, mogelijk gemaakt door Diabetes Fonds)
  • PreventieConsult (2011, door Diabetes Fonds, Hartstichting en Nierstichting in samenwerking met huisartsen en bedrijfsartsen), testuwleeftstijl.nl
  • Persoonlijke Gezondheidscheck (2015, door Diabetes Fonds, Hartstichting, Nierstichting, Longfonds en Fonds Psychische Gezondheid, met mogelijke uitbreiding voor andere ziekten). In samenwerking met het Niped. persoonlijkegezondheidscheck.nl