Bij niet-integer handelen gaat het om ernstige zaken zoals misbruik van vertrouwelijke informatie, fraude, grensoverschijdend gedrag of ongewenste omgangsvormen.

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat het Diabetes Fonds op een integere wijze uitvoering geeft aan al zijn activiteiten. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers betrokken. Hiervoor hebben we een integriteitsbeleid opgesteld inclusief gedragsregels.

Heb je een melding over een integriteitskwestie en/of misstand dan kun je dit melden via integriteit@diabetesfonds.nl. We zullen je melding zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 weken) behandelen en zorgen voor de nodige begeleiding.