Richtlijnen van bestuur

Het Diabetes Fonds onderschrijft verschillende gedragscodes, richtlijnen en regelingen. Hieronder de belangrijkste.

  • Integriteitsbeleid
  • Klachtenprocedure
  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Richtlijn Financieel Beheer goede doelen
  • Richtlijn RJ650 (wet op de jaarrekening)
  • AVG