24 JAN. 2017

De Consumentenbond en ChristenUnie vinden dat de voedingsindustrie te weinig voortgang maakt met het verminderen van zout, suiker en (verzadigde) vetten in voedingsmiddelen. 

Het Ministerie van VWS heeft samen met de voedingsindustrie een Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten. In dit akkoord hebben ze afspraken gemaakt over het verminderen van zout, verzadigde vetten en caloriëen (suikers en vetten) in producten. De Consumentenbond en de ChristenUnie hebben nu los van elkaar verklaard dat ze vinden dat er niet genoeg voortgang zit in de resultaten van het akkoord.

Bindend

De Consumentenbond vindt dat er strengere maatregelen moeten komen over het toevoegen van zout in producten. De organisatie onderzocht het zoutgehalte in 181 A-merk- en huismerkproducten. Hieruit bleek dat bijvoorbeeld de ene boerenkoolstampot met worst twee keer zoveel zout kan bevatten als de andere. De bond vindt daarnaast net als de ChristenUnie dat de Wetenschappelijke AdviesCommissie (WAC) een leidende rol moet krijgen binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, hun advies moet bindend zijn.

WAC

De wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) geeft advies over de afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De WAC heeft eerder aangegeven dat ze het akkoord te weinig ambitieus vindt. Hun advies is echter niet bindend.   

Alliantie

Het Diabetes Fonds maakt deel uit van de Alliantie Verbetering Productsamenstelling, samen met de Consumentenbond, Hartstichting, Nierstichting en Nederlandse Hypertensie Vereniging. Zij streven ernaar dat voor consumenten de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. Het Diabetes Fonds zet zich binnen de alliantie in voor de reductie van suiker.