Bloeddruk shutterstock

Veel mensen met diabetes hebben ook een hoge bloeddruk (hypertensie). Samen is dat extra vervelend. Je hebt dan bijvoorbeeld veel meer kans hart- en vaatziekten en problemen met je nieren.

Bloeddruk is de vloeistofdruk in de slagaders. De bloeddruk heeft een bovendruk en een onderdruk. De bovendruk is de druk die wordt opgebouwd wanneer het hart samentrekt. De onderdruk is de druk tussen twee samentrekkingen van het hart in. Samen geven de twee waarden een beeld van de druk in de aders.

Oorzaken van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk komt twee keer zo vaak voor bij mensen met diabetes als bij mensen zonder diabetes. Door diabetes kunnen de bloedvaten minder soepel zijn, waardoor de bloeddruk hoger wordt. Daarnaast veroorzaken veranderingen in de insulinehuishouding ook hoge bloeddruk. En de bloeddruk wordt hoger door overgewicht, vet en zout eten en weinig bewegen.

Hoge bloeddruk bij diabetes is gevaarlijk

De combinatie van diabetes en een hoge bloeddruk is gevaarlijk. Je hebt veel meer kans op nieraandoeningen, hart- en vaatziekten, seksuele problemen en oogproblemen. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes en een hoge bloeddruk hebben een grotere kans op zwangerschapsvergiftiging.

Wat is een goede bloeddruk?

Voor de meeste mensen is een  bloeddruk onder de 130/85 mmHg het beste. Hoe hoog of laag de bloeddruk precies moet zijn, bepaalt de dokter per persoon. Bij een hoge bloeddruk is de bovendruk vaak meer dan 160 mmHG en de onderdruk meer dan 95 mmHG.