11 NOV. 2020
Aantal mensen met diabetes stijgt naar ruim 1,4 miljoen in 2040

Nieuwe cijfers over diabetes van het Nivel en het RIVM geven zicht op het aantal Nederlanders met diabetes en de samenhangende aandoeningen. Dat aantal blijft ook de komende jaren stijgen. Ook de gemiddelde leeftijd bij de diagnose diabetes type 2 daalt.

Onderzoeken door het Nivel en het RIVM uit 2019, in opdracht van het Diabetes Fonds, splitsten voor het eerst de cijfers over diabetes type 1 en type 2. De onderzoekers bekeken de registratiegegevens van ongeveer 500 huisartsenpraktijken, en rekenden deze door naar de totale Nederlandse bevolking.

Gemiddelde leeftijd diagnose type 2 daalt

Mensen krijgen steeds op steeds jongere leeftijd diabetes type 2: gemiddeld met 60 jaar, twee jaar eerder dan in 2011. Naar schatting hebben 3.600 twintigers en ruim 15.000 dertigers diabetes type 2. Ook komt het al bij enkele honderden tieners voor. Diabetes type 1 kun je op alle leeftijden krijgen, maar het gebeurt meestal onder de 35 jaar.

Veel problemen met hart en ogen

Na hartziekten en beroerte is diabetes de ziekte met de hoogste ‘ziektelast’ in Nederland. Veel mensen met diabetes krijgen ook andere chronische aandoeningen, vaak al binnen 10 jaar na de diagnose. Bijvoorbeeld:

Bij diabetes type 1:

  • hart- en vaatziekten (34%);
  • ooogaandoeningen (33%), waaronder retinopathie (18%);
  • stofwisselingsaandoeningen, zoals vetstofwisselingsstoornis en lactoseintolerantie (26%).

Bij diabetes type 2:

  • hart- en vaatziekten (49%);
  • stofwisselingsproblemen (45%, waarvan 17,3% vetstofwisselingsstoornis);
  • aandoeningen aan de luchtwegen (33%).

Stijging komende jaren

Het aantal mensen met diabetes blijft de komende 20 jaar naar verwachting fors stijgen. Door bevolkingsgroei en vergrijzing zijn er in 2040 waarschijnlijk 130.000 mensen met diabetes type 1, en 1,3 miljoen met diabetes type 2. De huidige en toekomstige aantallen mensen met LADA en MODY zijn niet berekend, omdat dit niet geregistreerd wordt door de huisartsen.

'Iedereen vrij van diabetes'

Etelka Ubbens, algemeen directeur van het Diabetes Fonds: 'Deze cijfers onderstrepen het belang van aandacht voor de gevolgen van diabetes op Wereld Diabetes Dag, 14 november. De cijfers sterken ons om naast genezing en voorkoming, extra in te zetten op een betere kwaliteit van leven. Onder het motto: iedereen vrij van diabetes.'

Infographic cijfers diabetes

 Bekijk de infographic.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.