13 NOV. 2014

Er komt een apparaat aan dat met licht de bloedsuiker­waarde bepaalt. Dit kan vingerprikken in de toekomst overbodig maken. TNO heeft de eerste testen met mensen afgerond, en ze zijn een succes.

Mensen met diabetes prikken tot acht keer per dag in hun vinger om hun bloedsuiker te meten. Dat is pijnlijk en leidt op den duur tot gevoelloze vingertoppen. TNO ontwikkelt in samenwerking met het Diabetes Fonds en bedrijven een apparaat waardoor vingerprikken straks niet meer nodig zijn. Dat gebeurt binnen het zogeheten van ’t Hoff-programma.

Meten met licht

Met een speciale techniek, ramanspectroscopie, is TNO erin geslaagd om de bloedsuikerwaarde te bepalen met licht. Het apparaat schijnt licht op de huid. De suikermoleculen in de huid kaatsen een bepaald licht terug. Aan de hand van dit teruggekaatste licht kan de bloedsuikerwaarde bepaald worden.

Eerste resultaten

TNO heeft in samenwerking met ISALA in Zwolle bij ruim 100 patiënten de nieuwe meetmethode getest. Deze eerste resultaten zijn betrouwbaar en nu gepubliceerd. 

Vervolg

De onderzoekers gaan nu testen bij 500 mensen met diabetes. Ze willen de meting nog nauwkeuriger krijgen en het apparaat verkleinen en goedkoper maken. De verwachting is dat dit nog vijf jaar duurt.

> Lees meer over dit onderzoekl

FreeStyle Libre van Abbott

Onlangs bracht fabrikant Abbott al een innovatie op de markt: een meetapparaatje dat je 14 dagen op je arm aanbrengt en door met een afleesapparaat over het meetapparaatje heen te bewegen, kun je zonder te prikken de bloedsuikerwaarde meten. Het apparaat is een mooie tussenstap naar straks echt meten zonder naald.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.