5 FEB. 2015

Alle kinderen met diabetes gewoon naar school: dat komt dichterbij. De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school heeft met het ministerie van Onderwijs een belangrijke stap gezet richting oplossingen in de praktijk.

De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school zet zich ervoor in dat kinderen met diabetes probleemloos naar school kunnen. In de coalitie zitten Diabetesvereniging Nederland, het Diabetes Fonds, Diabeter en Voluit. Op 28 januari overlegde de coalitie met het ministerie van Onderwijs.

Geen medische handelingen

De juristen zijn het eens met de praktische oplossing die Diabetesvereniging Nederland voorstelde namens de coalitie. Die heeft te maken met de definitie van ‘beroepsmatig handelen’. De handelingen die leerkrachten verrichten voor kinderen met diabetes zijn geen medische handelingen en vallen daardoor niet onder de wet BIG.

Nu verdere oplossingen

De uitkomst van het overleg met het ministerie is een stap in de goede richting. Nu werkt de coalitie verdere voorstellen uit voor de praktijk, samen met anderen zoals de gemeenten en de zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat onderwijzers goed weten wat ze moeten doen om kinderen met diabetes te begeleiden bij hun zelfzorg. Mogelijk kan ook wijkzorg ondersteunen.

Blijvende inzet

De coalitie Zorgeloos met diabetes naar school blijft zich vol inzetten in het vervolg van dit traject. Zodat kinderen met diabetes gewoon naar school kunnen!

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.