18 APR. 2019

Bestaande geneesmiddelen tegen diabetes type 2 lijken goed te werken tegen nierproblemen. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar hoogleraar klinische farmacologie Lambers Heerspink van het UMCG aan meewerkte.

De onderzoekers deelden een groep van 4400 mensen met diabetes type 2 en chronische nierziekten in twee groepen. De ene helft van de groep kreeg het medicijn canagliflozine. De andere helft kreeg een placebo.

Minder nierfalen

Na 2,5 jaar bleek de kans op nierfalen in de onderzoeksgroep dertig procent lager dan in de controlegroep. Ook het risico op overlijden door hart- en vaatziekten, op ziekenhuisopnames door hartfalen en de kans op hartinfarcten of beroertes was in de behandelde groep ongeveer een derde lager dan in de placebogroep.

Combinatie van medicijnen

Daarnaast hebben de onderzoekers nog een tweede ontdekking gedaan. Als mensen het medicijn dapagliflozine gebruikten in combinatie met het medicijn saxaglipitine, dan had dat meer effect dan medicijnen die tot nu toe worden gebruikt bij nierproblemen. De combinatie van beide medicijnen vertraagt volgens de onderzoekers de achteruitgang van de nierfunctie. 

SGLT2-remmers

Zowel canagliflozine als dapagliflozine zijn bloedsuikerverlagende medicijnen in de klasse van SGLT2-remmers. Deze medicijnen verlagen de bloedglucosewaarden door in de nieren de uitscheiding van glucose naar de urine te verhogen. Het is nog niet bekend hoe het komt dat de medicijnen ook een gunstig effect op niercomplicaties laten zien.

Vervolgonderzoek nodig

De resultaten van deze onderzoeken zijn veelbelovend. Het krijgen van complicaties is één van de belangrijkste problemen van diabetes. Medicijnen die tegen complicaties kunnen beschermen zoals deze zijn van grote waarde. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom deze medicijnen zo effectief zijn en of deze combinatietherapieën veilig zijn.

Deze onderzoeksartikelen zijn gepubliceerd in de vakbladen The New England Journal of Medicine en The Lancet Diabetes & Endocrinology.