23 AUG. 2017

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur. Ook worden voor beide groepen spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen en is er aandacht voor zitgedrag.

'Bewegen goed voor iedereen'

“Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen”, zo luidt de bevinding van de Gezondheidsraad. Het gaat hierbij zowel om activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als op kracht. Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en depressieve symptomen.

Daarnaast hangt veel bewegen samen met een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Onderzoek toont aan dat de gunstige effecten van bewegen toenemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt.

Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien het risico op botbreuken en verbetert het de spierkracht en de loopsnelheid. Ook hangt veel bewegen bij deze groep samen met een lager risico op lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie.

Kinderen die de beweegrichtlijnen volgen, verbeteren hun botkwaliteit en insulinegevoeligheid. Kinderen met overgewicht en obesitas verlagen hun body mass index en vetmassa.

‘Voorkom veel stilzitten’

Veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het verband tussen veel zitten en gezondheidsklachten wordt zwakker naarmate mensen meer bewegen en is niet aanwezig bij mensen die veel meer bewegen dan de huidige beweegnorm.

Programma’s gericht op het verminderen van zitten verdienen meer aandacht en onderzoek. De cijfers tonen aan dat nog steeds een groot deel van de bevolking te weinig beweegt. “Een blijvende verandering in beweeggedrag kan mogelijk worden bevorderd door bij de inrichting van de fysieke omgeving hiermee rekening te houden”, stelt de raad.

Beweegrichtlijnen 2017

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten. De nieuwe beweegrichtlijnen zijn gericht op het beweeggedrag van de algemene bevolking en is een minimumrichtlijn om mensen die weinig actief zijn te stimuleren meer te bewegen.

De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen.
  • Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
  • Voorkom veel stilzitten.

Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
  • En: voorkom veel stilzitten.

Meer informatie over de beweegrichtlijnen 2017 op de website van de Gezondheidsraad.