14 FEB. 2014

Nederland krijgt een registratiesysteem én biobank voor mensen met diabetes type 1. Dat versnelt wetenschappelijk onderzoek naar genezing van diabetes type 1 én leidt tot betere behandelingen, op maat per persoon. Het Diabetes Fonds kan deze unieke database realiseren dankzij een extra bijdrage van 425.000 euro van de VriendenLoterij.

Ruim 100.000 Nederlanders hebben diabetes type 1. Pure pech, door een foutje in hun afweersysteem. Dat betekent levenslang insuline spuiten en risico op nare complicaties door diabetes.

Diabetes is een black box

Op dit moment krijgt lang niet iedereen met diabetes type 1 de optimale behandeling. Terwijl die zo belangrijk is om de complicaties op afstand te houden. Dat lukt niet, omdat diabetes type 1 een black box is. De ziekte pakt bij iedereen anders uit en ieder mens heeft dus eigenlijk behandeling én onderzoek op maat nodig. 

Database met bio-informatie

De sleutel tot oplossingen is een database die gezondheidsgegevens van patiënten koppelt aan bio-informatie. Dr. Henk-Jan Aanstoot, kinderarts-diabetoloog en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Diabetes Fonds: "Het is heel simpel. Zonder kennis kunnen we niet behandelen of genezen. Het ontbreekt ons enorm aan kennis over kinderen en volwassenen met diabetes type 1. En dat terwijl de dagelijkse impact van de ziekte enorm is, zeker voor kinderen en hun ouders. Dat moet dringend verbeteren en dat begint bij registratie."

Snellere innovaties

Het Diabetes Fonds gaat samen met artsen, wetenschappers en patiënten de black box kraken. Naast betere behandelingen op maat, versnelt de database met ‘biobank’ innovatief wetenschappelijk onderzoek naar genezing van diabetes type 1, de ultieme droom van iedere patiënt. Het Diabetes Fonds verwacht dat het lukt om de database – met anonieme gegevens –  binnen twee jaar gevuld te hebben.

Aparte website

Er komt ook een aparte website met de mogelijkheid om je aan te melden als patiënt of als belangstellende om op de hoogte te blijven. Op deze site komt ook doorlopend nieuws over diabetes type 1 en nieuwe bevindingen die voortvloeien uit de database. Ook kunnen mensen met diabetes en bijvoorbeeld ouders met elkaar in gesprek en ervaringen uitwisselen.

Los van de extra bijdrage aan dit onderzoek kende de VriendenLoterij aan het Diabetes Fonds ook ruim 1,1 miljoen euro toe voor ander diabetesonderzoek. Alle spelers in de VriendenLoterij: bedankt!

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.