1 OKT. 2013

Op dinsdag 1 oktober 2013 opende burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort het Huis voor de Gezondheid aan het Stationsplein te Amersfoort.

In 2008 ontstond het gedachtegoed voor het Huis voor de Gezondheid. Alzheimer Nederland, Diabetes Fonds, Fonds Psychische Gezondheid, Longfonds (voorheen Astma Fonds) en Maag Lever Darm Stichting besloten in een pand te gaan samenwonen met als doel krachten te bundelen. Het pand kreeg als nieuwe bestemming 'Huis voor de Gezondheid' waarbij de gezondheidsorganisaties meer kwaliteit realiseren door samenwerking. Voorzitter van het Huis voor de Gezondheid Michael Rutgers: “Het Huis voor de Gezondheid sluit goed aan bij de ontwikkelingen van dit kabinet, waarin de overheid in een razend tempo ‘ontzorgt’. Juist daarom is het belangrijk om als Huis voor de Gezondheid krachten te bundelen en samen een vuist te maken voor de chronisch zieken.” Het Huis voor de Gezondheid is mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Samenwonen en samenwerken


Vanaf februari 2013 zijn er twaalf gezondheidsorganisaties in het pand aan het Stationsplein gehuisvest. In het Huis voor de Gezondheid behouden de betrokken organisaties hun eigen identiteit. De organisaties delen hun expertise en stimuleren de samenwerking met partijen als verzekeraars, overheid, medici en onderzoekers. De samenwerking levert voordelen op zoals kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Wat betreft kwaliteitsverbetering is het initiatief Leesbaar Onderzoek een goed voorbeeld. De deelnemende organisaties plaatsen op hun websites samenvattingen van internationaal medisch-wetenschappelijk onderzoek uit het werkveld in begrijpelijke taal. Er zijn besparingen gerealiseerd op het gebied van ICT en facilitaire zaken. 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.