16 JUL. 2012

Curcumine, een stof uit het gele kruid curcuma, is mogelijk een nieuw wapen in de strijd tegen diabetes type 2. Een studie in Thailand laat zien dat curcumine kan voorkomen dat mensen diabetes type 2 krijgen. Dat nieuws staat deze maand in het vakblad Diabetes Care.

Steeds meer mensen krijgen diabetes type 2. Om dit tegen te gaan, wordt gezocht naar goede methoden om diabetes te voorkomen. Daarom is er nu onderzoek gedaan naar curcumine. Curcumine is een stof uit curcuma (of koenjit), een kruid dat bijvoorbeeld de gele kleur geeft aan kerrie. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat curcumine gunstige effecten heeft bij diabetes en dat het mogelijk ontstekingen remt. 

Voor het onderzoek werden 240 mensen bestudeerd met pre-diabetes. Dat betekent dat zij geen diabetes hadden, maar al wel een verhoogde bloedsuiker, wat een grote kans geeft op diabetes. De helft van de deelnemers kreeg pillen met curcumine, de andere helft slikte een neppil. Na drie, zes en negen maanden werd onderzocht of de deelnemers diabetes hadden gekregen.

Van de groep met de neppil, had 16 procent van de deelnemers na negen maanden diabetes. Maar in de curcumine-groep had niemand diabetes gekregen. Bovendien hadden zij beter werkende bètacellen en een betere insulinegevoeligheid. Dat laat zien dat hun pre-diabetes er beter op was geworden.

Dit onderzoek geeft aan dat curcumine mogelijk gebruikt zou kunnen worden in de strijd tegen diabetes type 2. Het gebruik van curcumine geeft weinig bijwerkingen, waardoor het een veilige behandeling is. Wel is er nog veel meer onderzoek nodig, om bijvoorbeeld te kijken wat het effect is op de lange termijn en of er dan ook geen bijwerkingen zijn.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.