6 MEI 2015

Als de darmflora verstoord raakt, is de kans op diabetes groter. Noorse onderzoekers bekeken tientallen studies over de relatie tussen darmbacteriën en diabetes. Die kennis is belangrijk voor nieuwe behandelingen.

De menselijke darm bevat meer dan 1.000 soorten bacteriën die de darmflora vormen. Ze helpen bij het verteren van voedsel. Ook vormt de darmflora, die de darmwand bekleedt, een barrière voor ziekteverwekkers van buitenaf en helpt het daarnaast op andere manieren het afweersysteem. De hoeveelheid en samenstelling van de darmflora verschilt per persoon.

Meer of minder bacteriën

Twee grote studies uit Zweden en China laten zien dat bepaalde soorten bacteriën minder voorkomen bij mensen met diabetes type 2. Opvallend genoeg ging het in beide landen om precies dezelfde soorten, ondanks grote verschillen in bijvoorbeeld dieet. Andere bacteriën komen volgens deze en andere studies juist meer voor. Het totaal aantal bacteriesoorten zou overigens niet verschillen.

Invloed van medicijnen

Mensen met diabetes type 2 die het medicijn metformine gebruiken, hebben ook een andere darmflora dan mensen die dit niet gebruiken. Het is nog niet bewezen of dit verschil komt door hun ziekte of door de medicijnen.

Metformine in muizen

Bij muizen is al wel voorzichtig bewijs gevonden voor de invloed van medicijnen. Metformine verbetert namelijk niet alleen de suikerhuishouding. Het leidt ook tot meer darmbacteriën van een bepaalde soort. Het lijkt er op dat het medicijn helpt dankzij die veranderde darmflora. Als muizen namelijk alleen die bacteriesoort toegediend kregen, dan verbeterde de suikerhuishouding ook.

Behandeling met darmbacteriën

Een behandeling met darmbacteriën is misschien dus ook mogelijk bij mensen met diabetes. Daarom wordt er al onderzoek gedaan naar poeptransplantaties. Maar de Noorse onderzoekers denken dat het toedienen van specifieke bacteriesoorten misschien nog beter is.

Ingewikkeld onderzoek

Helaas is onderzoek naar darmbacteriën erg ingewikkeld. Onze stofwisseling, ons afweersysteem en onze darmflora hebben namelijk invloed op elkaar. En de darmflora heeft ook nog eens te maken met invloeden van buitenaf. Denk aan dieet, leeftijd, medicijnen en genen. Maar  ook factoren als lichaamsbeweging, roken en drinken spelen waarschijnlijk een rol. Bij onderzoek naar darmbacteriën en diabetes moeten deze factoren worden meegenomen volgens de onderzoekers.