5 MRT. 2020

Het Diabetes Fonds is partner van Lifestyle4Health, het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. Op 4 maart was hun derde congres, over persoonsgerichte leefstijlgeneeskunde. De conclusie is vooral dat er verschillende interventies moeten zijn, voor verschillende groepen.

Lifestyle4Health is een samenwerkingsorganisatie opgericht door TNO en LUMC. Deze organisatie maakt zich sterk om leefstijl een plek te geven in de behandeling van chronische aandoeningen als diabetes type 2.

Het Diabetes Fonds is de eerste partner van Lifestyle4Health en investeerde 350.000 euro in de organisatie voor onderzoek naar leefstijl in de behandeling van diabetes type 2. In dat onderzoek spelen verschillende thema's een rol en die kwamen op dit derde congres van de organisatie aan bod:

Sociaal-culturele verschillen

Tijdens het congres werd antwoord gegeven op de vraag: hoe kan leefstijlgeneeskunde zoveel mogelijk worden afgestemd op de persoon zelf? Door rekening te houden met iemands sociale en culturele achtergrond kan hij of zij zo goed mogelijk worden ondersteund om een gezonde leefstijl vol te houden. 

Medewerkers van leefstijlinterventies als SLIMMER, Keerdiabetes2 om, Herstelcirkel in de wijk en de Nationale Diabetes Challenge vertelden hoe ze dat doen. Uit de discussie die volgde kwam dat de vier interventies elkaar goed aanvullen en samen kunnen werken om de grote groep van mensen met diabetes type 2 te kunnen ondersteunen om gezonder te leven. 

Biologische verschillen

Biologische verschillen tussen mensen zijn ook belangrijk om rekening mee te houden. Een aandoening als diabetes type 2 is bij niemand hetzelfde, er zijn meerdere subtypes die ieder een andere aanpak nodig hebben. 

Zo vertelde Anne-margreeth Krijger-Dijkema van Academische Apotheek Stevenshof over de pilotstudie Diabetypering en leefstijl als medicijn ( DLAM): 'Er is geen homogene doelgroep van mensen met diabetes type 2. Diabetes subtyping geeft richting aan de geïndividualiseerde behandeling van diabetes; zowel bij levensstijlinterventie als bij medicatiegebruik.'

E-Health

Daarnaast werden verschillende manieren gepresenteerd om mensen persoonlijk te ondersteunen bij het gezonder leven, met online programma’s of hulpmiddelen. 

Robbert van Bokhoven van Pharos vertelde dat online leefstijlprogramma’s vaak te moeilijk zijn voor laaggeletterde mensen: 'Betrek de doelgroep bij het maken van het programma, zij kunnen het best beoordelen of de informatie begrijpelijk is.'  

One size does not fit all

De conclusie van het congres is eigenlijk: er zijn veel goede interventies en behandelingen, maar er is niet eentje de beste. Gelijkheid in interventies zorgt ervoor dat er groepen mensen 'buiten de boot vallen'. Juist door een divers aanbod is er een betere aansluiting bij verschillende groepen, en daardoor houden mensen het beter vol. Bas van de Goor (Bas van de Goor Foundation) zei ook dat een leefstijlinterventie vooral fun moet zijn voor mensen.