29 SEP. 2022

Op de eerste Prinsjesdag van Rutte IV kiest het kabinet voor een stevige inzet voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Het Diabetes Fonds onderstreept het voornemen van het kabinet om in de begrotingsplannen voor 2023 in te zetten op gezondheid, preventie en een gezondere leefomgeving. En deelt de urgentie van extra maatregelen rond leefstijl zoals de verhoging van de belasting op suikerhoudende niet-alcoholische dranken. Gezond leven vraagt namelijk om een gezondere voedselomgeving waarin de gezonde keuze de makkelijkere, aantrekkelijkere en goedkopere keuze is.

Voorkomen is beter dan genezen

Koning Willem-Alexander sprak tijdens de Troonrede onder meer de volgende woorden: 'Nieuwe oplossingen zijn nodig: voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.' Deze woorden sluiten naadloos aan bij de ambities van het Diabetes Fonds op het gebied van gezonder leven.

'Blijven investeren in preventie en gezonde omgeving'

Directeur Diena Halbertsma van het Diabetes Fonds vindt dat de toenemende maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben, vragen om gedurfde keuzes om Nederland gezond te houden. 'We moeten meer investeren in preventie en dus een gezonde omgeving, zodat gezonder leven ook daadwerkelijk een logische keuze wordt. Als we namelijk niets doen, stijgt in Nederland binnen 20 jaar het aantal mensen met diabetes type 2 naar ruim 1,3 miljoen.'

Suikertaks: 'fabrikant moet aan zet'

De gezonde keuze makkelijker maken is de meest kansrijke manier om de groei van diabetes type 2 tegen te gaan. Daarom pleit het Diabetes Fonds voor maatregelen waarvan we weten dat ze werken. Een pakket aan maatregelen dat de meeste gezondheidswinst behaalt, waar de suikertaks op suikerhoudende dranken zeker onderdeel van moet zijn.

Het kabinet wil met het verhogen van de belasting op suikerhoudende niet-alcoholische dranken het frisdrankgebruik bij jongeren ontmoedigen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 70% van de jongeren frisdrank drinken heel normaal vindt, terwijl het drinken van veel frisdrank de kans op obesitas en diabetes type 2 verhoogt.

Toch lijkt het kabinet met deze maatregel de last vooral bij de consument te willen leggen. De gedachte van het kabinet is dat er ook al bij deze tussenstap dat de belasting ervoor zorgt dat  de consument op zoek zal gaan naar een gezonder alternatief. Het Diabetes Fonds draait dit liever zo snel mogelijk om. Halbertsma zegt: 'de fabrikanten zijn aan zet om minder suiker in hun dranken te stoppen, waardoor de gezonde keuze makkelijker wordt. We pleiten daarom ook voor een snelle invoering van de Britse, getrapte variant van de suikertaks. Want hoe minder suiker de fabrikant in het drankje stopt, hoe lager de prijs zal zijn. Gezond leven moet de verantwoordelijkheid van de omgeving om de jongeren heen zijn. Samen kunnen we het verschil gaan maken.'