6 FEB. 2017

Het Diabetes Fonds doet vandaag mee aan het Suikerdebat. Tijdens het debat spreken wij met verschillende partijen, zoals wetenschappers, suikerfabrikanten, maatschappelijke organisaties en politici, over suiker. Wij benadrukken het belang van minder suiker voor de volksgezondheid en roepen de suikerindustrie op tot innovatie.

Diabetes in cijfers

Nederland telt ruim 1,2 miljoen mensen met diabetes. Per week komen 1.200 mensen bij. 90% van de mensen met diabetes hebben diabetes type 2. Deze vorm van diabetes heeft een link met leefstijl. Te veel en ongezond eten, te weinig bewegen. Gezonder leven is daarom voor het Diabetes Fonds een belangrijk speerpunt. Alleen daarmee kunnen we de groei van diabetes type 2 een halt toeroepen.

Focus op suiker

80% van de Nederlanders krijgt teveel suiker binnen (bron WHO). Het Diabetes Fonds richt zich op minder suiker omdat te veel suiker voor niemand goed is. In suikerrijke producten zitten veel calorieën en daarmee leidt suiker direct en indirect tot een te hoge suikerinname. Wij zetten ons in voor minder suiker in producten en het beperken van zoete verleidingen op bijvoorbeeld trein- en tankstations.

Het debat is een initiatief van Platform Suikers en Voeding. Het Platform Suikers en Voeding is een samenwerkingsverband van Nederlandse ondernemingen en organisaties binnen de suikersketen.