16 MEI 2019

Een groep van circa 30 hoogleraren en medici betogen in NRC Handelsblad van 16 mei dat het kabinet jaarlijks € 2 miljard kan besparen op diabeteszorg. Zij doen een oproep aan de minister van VWS voor betere en meer duurzame behandeling voor een grote groep mensen met diabetes type 2. Het Diabetes Fonds ondersteunt deze oproep.

De hoogleraren en medici vinden de kwaliteit van patiëntenzorg belangrijk en vrezen dat de betaalbaarheid van de zorg aan diabetes op langere termijn niet gegarandeerd kan worden. Ze zien echter mogelijkheden om € 2 miljard per jaar te besparen op de zorg voor mensen met diabetes type 2.

'Niemand wil ziek zijn en zijn leven lang medicijnen nemen. Dat geldt ook voor mensen met diabetes type 2. Daarom is het zo mooi dat het veranderen van leefstijl onder professionele begeleiding kan leiden tot een forse afname van gezondheidsklachten en zelfs tot duurzame omkeerbaarheid van mensen met diabetes type 2. De eerste goede resultaten zijn er al. Wat GroenLinks betreft maken we deze aanpak voor veel meer mensen toegankelijk. Ik wil me daarvoor inzetten in de Tweede Kamer.' Aldus GroenLinks – Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet.

Leefstijl in de zorg

Ze stellen dat het effect van leefstijl programma’s die ervoor zorgen dat een grote groep mensen met diabetes type 2 minder of geen medicijnen nodig hebben voldoende in onderzoek en praktijk is bewezen. Uit declaratiegegevens van een zorgverzekeraar komt nu naar voren dat een grote groep mensen met diabetes type 2 die een leefstijlprogramma hebben gevolgd minder of geen kosten voor diabetes medicatie declareren. Het stimuleren van een gezonde leefstijl kan dus kostenbesparend werken.

Nog onvoldoende toegepast

Echter, onhandige prijsprikkels, markt- en budgetmechanismen in de zorg en gebrek aan ervaring met leefstijl bij zorgverleners verhinderen dat leefstijl in de zorg aan diabetespatiënten op grotere school wordt toegepast, aldus de hoogleraren. Omdat het aantal mensen met diabetes type 2 snel groeit (met 166 nieuwe patiënten per dag), is snel ingrijpen door het ministerie van VWS gewenst, zo menen zij.

De oproep aan VWS is een initiatief van Martijn van Winkelhof (o.a. publicist) en Hanno Pijl (hoogleraar diabetologie LUMC) en met medewerking van onder andere bekende hoogleraren en medici zoals Kees van Laarhoven (chirurg), Karine van 't Landa (arts Maatschappij & Gezondheid i.o.), Emma Bruns (chirurg en publicist), Janneke Wittekoek (cardiologe) en Liesbeth van Rossum (interne geneeskunde, endocrinologie). Het Diabetes Fonds vraagt het ministeries van VWS, FIN en de Tweede Kamer kennis te nemen van deze publicatie, met het oog op onder andere de Voorjaarsnota.

'De kosten voor het enorm groeiende aantal mensen met diabetes type 2 rijzen inmiddels de pan uit.' Reageert Algemeen Directeur Hanneke Dessing. 'Maar indirecte kosten, veroorzaakt door bijvoorbeeld hartfalen, zijn daar niet bij opgeteld. Op een gegeven moment is dit niet meer houdbaar. Leefstijlinterventies zijn daarom essentieel. Wij investeren bijvoorbeeld in het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Hiermee worden onderzoeken opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen en hoe ze het best ondersteund kunnen worden op weg naar een gezondere leefstijl. Daarnaast zetten wij ons in voor een gezondere omgeving, waarin de gezonde keuze, met minder suiker, gemakkelijk wordt gemaakt. Dit om de groei van een grote groep mensen met diabetes type 2 tegen te gaan.'

Ondersteund door:

Drs. Martijn van Winkelhof, fiscaal econoom, publicist
Drs. Karine van ’t Land, arts Maatschappij & Gezondheid i.o., Amsterdam UMC
Prof. dr. Hanno Pijl, internist-endocrinoloog, LUMC
Prof. dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog, Erasmus MC
Drs. Hanneke Dessing, algemeen directeur, Diabetes Fonds
Prof. dr. ir. Jaap Seidell, Voeding en Gezondheid, VU
Prof. dr. Erik Scherder, neuropsycholoog, VU
Prof. dr. Wiepke Cahn, psychiater, UMCU
Prof. dr. Kees van Laarhoven, chirurg, Radboudumc
Prof. dr. Nico van Meeteren, Epidemiologie, UM
Prof. dr. Fedde Scheele, Zorginnovatie, Amsterdam UMC en VU
Prof. dr. Monique van Dijk, verpleegwetenschapper, Erasmus MC
Prof. dr. Casper van Eijck, chirurg, Erasmus MC
Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog, UM
Prof. dr. Eric Sijbrands, internist-vasculaire geneeskunde, Erasmus MC
Prof. dr. Joep Teijink, vaatchirurg, voorzitter Chronisch ZorgNet, Catharina Ziekenhuis
Em. prof. dr. Ivan Wolffers, Gezondheidszorg en Cultuur, Amsterdam UMC
Dr. Hanneke Molema, gezondheidswetenschapper, TNO
Margo Vliegenthart, oud-staatssecretaris VWS
Drs. Jacqui van Kemenade, kaderarts diabetes, huisarts
Dr. Maaike de Vries, gezondheidswetenschapper, Springh
Dr. ir. Ben van Ommen, systeembioloog, TNO
Dr. Esther van Fenema, psychiater, publicist
Wim Tilburgs, ervaringsdeskundige, voorzitter Je Leefstijl Als Medicijn
Drs. Wico Mulder, arts Maatschappij & Gezondheid, NCJ
Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, Heartlife
Dr. Yvo Sijpkens, internist, HMC
Mr. dr. Marten Poley, gezondheidseconoom, Erasmus MC
Drs. Tamara de Weijer, huisarts, voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl
Drs. Emma Bruns, chirurg i.o., publicist, Amsterdam UMC, NRC