10 JAN. 2014

Het Diabetes Fonds omarmt het initiatiefwetsvoorstel van D66 om het actief donorregistratiesysteem (ADR) in te voeren. Het Diabetes Fonds vindt invoering van het ADR-systeem noodzakelijk om het donortekort te verminderen en de wachtlijsten te verkorten. Want voor mensen met diabetes zijn donororganen vaak levensreddend.

Het uitgangspunt van het ADR is dat iedereen zelf een bewuste keuze maakt: Ja, ik ben donor. Nee, ik wil geen donor zijn. Mijn nabestaanden beslissen of een specifiek persoon beslist. Bij het ADR worden niet-geregistreerden herhaaldelijk per brief benaderd hun keuze vast te leggen. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan wordt hij of zij als donor geregistreerd. De betrokkene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De registratie is op elk moment door de geregistreerde te herzien.

Diabetes en transplantaties

Ernstig ziekte mensen met diabetes zien met een nieuwe alvleesklier en nieren toch nog een toekomst tegemoet. De laatste jaren wordt de transplantatie van Eilandjes van Langerhans ook steeds belangrijker. Mensen met diabetes type 1 die hun bloedsuiker niet onder controle krijgen, zijn na transplantatie voor lange tijd van de insuline af. Deze mensen kunnen weer echt leven en hebben minder kans op complicaties.

Het Diabetes Fonds steunt de initiatiefwet en hoopt dat het uiteindelijk zal leiden tot meer orgaandonoren, zodat de wachtlijsten verkorten en meer mensen gered kunnen worden.

> Meer over de initiatiefwet

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.