7 JUL. 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport, laten weten dat uitbreiding van de vergoeding van glucosesensoren op dit moment niet nodig is. Het Diabetes Fonds vindt dat een vergoedingsuitbreiding juist wel noodzakelijk is.

Het Diabetes Fonds volgt de stand van de techniek en wetenschap op het gebied van glucosemonitoring op de voet en is van mening dat rt-CGM bewezen effectief is, de kwaliteit van leven verbetert en bijdraagt aan keuzevrijheid.

Rt-CGM bewezen effectief

Zo leidt rt-CGM bijvoorbeeld tot 30% minder nachtelijke hypo’s. Daarnaast bewijzen actuele studieresultaten dat rt-CGM in combinatie met closed loop het verschil kan maken tussen het wel of niet halen van iemands behandeldoelen. Nieuwe inzichten over huidirritatie bij bepaalde sensoren onderstrepen bovendien de noodzaak van keuzevrijheid voor mensen met diabetes.

Geen wetenschappelijke twijfel

Wij pleiten ervoor om alle actuele inzichten mee te nemen in de besluitvorming over vergoeding van rt-CGM. Deze technologie kan namelijk voor meer mensen met diabetes gezondheidsvoordelen hebben en tot een betere kwaliteit van leven leiden. Het Diabetes Fonds vindt dat hier geen wetenschappelijke twijfel over bestaat. Wij staan voor uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, zodat de keuze voor een bepaalde sensor zoveel mogelijk in overleg tussen het behandelteam en patiënt of ouder kan worden gemaakt.

Onderzoek naar uitbreiding

De Tweede Kamer had Minister van Rijn verzocht onderzoek te doen naar uitbreiding van de vergoeding van real time Continu Glucose Monitoring (rt-CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM). Volgens de minister zijn er zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg geen wetenschappelijke aanwijzingen dat de vergoeding voor sensortechnologie uitgebreid moet worden.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.