14 JUL. 2014

Ouders van kinderen met diabetes en diabetesorganisaties hebben enthousiast gereageerd op de steun vanuit de Tweede Kamer voor kinderen met diabetes op de basisschool. Met twee moties is staatssecretaris Dekker gevraagd om de weigering van kinderen met diabetes op school te voorkomen en om de begeleiding van deze leerlingen te verbeteren.

Lydia Braakman, moeder van 2 dochters met diabetes en initiatiefnemer van de coalitie ‘Zorgeloos met Diabetes naar School’: “Fantastisch dat de politici in Den Haag nu achter ons staan. Ik weet uit eigen ervaring dat het heel wat regelwerk en doorzettingsvermogen vergt om ook op school de benodigde diabeteszorg voor je kind te garanderen.”

Brede steun

Naar aanleiding van de petitie van de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ is de Tweede Kamer vorige week in debat gegaan met staatssecretaris Dekker. De twee ingediende moties konden later op de avond op brede steun in de Tweede Kamer rekenen. Olof King, directeur van DVN: “Met de steun vanuit de Tweede Kamer gaan we nu graag samen met ouders, scholen en leerkrachten op zoek naar oplossingen.” 

Kinderen met diabetes ondersteunen

Het weigeren van kinderen met diabetes op school is met deze moties verleden tijd. Ook gaat de staatssecretaris samen met basisscholen en diabetesorganisaties verkennen hoe de leerkrachten leerlingen met diabetes op school kunnen ondersteunen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.