17 MEI 2022

Diabetesorganisaties hebben samen een brief gestuurd naar minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ze vragen hem om toch nog eens na te denken over zijn eerdere besluit om continue glucosesensoren nog niet breed te vergoeden.

De brief van 10 mei is een gezamenlijke reactie van verschillende diabetesorganisaties, nadat Kuipers hun verzoek om bredere sensorvergoeding afwees. Kuipers ontving dat verzoek in januari, om te regelen dat meer mensen met diabetes gebruik kunnen maken van rtCGM (een realtime continue glucosesensor). Bijvoorbeeld als onderdeel van Hybrid Closed Loop-systemen.

Nieuwste studies meegenomen bij besluit?

De organisaties vragen nu de minister om er toch nog eens verder over na te denken en zijn besluit te heroverwegen. In hun brief noemen ze drie argumenten:

  • De richtlijn van de internisten, die Kuipers noemt, is gebaseerd op onderzoek van enkele jaren oud. Inmiddels zijn er veel nieuwe studies gepubliceerd, die het Diabetes Fonds heeft geïnventariseerd. Zijn die wel meegenomen in het besluit?
  • Dit type onderzoek rond medische technologie wordt te streng beoordeeld, vinden de organisaties. Resultaten in het echte leven zouden zwaarder moeten wegen dan die van een test die allerlei ingewikkelde situaties vermijdt.
  • De minister verwacht dat de verschillende sensoren (flash glucosemeters en continue glucosemeters) op een gegeven moment zo vergelijkbaar werken, dat het aan de zorgverleners en verzekeraars is om te beslissen over het voorschrijven van sensoren. De diabetesorganisaties vinden dat die tijd nu al is aangebroken.

Besluit nogmaals overwegen

Iedereen die het wil en nodig heeft, moet gebruik kunnen maken van rtCGM. Want dat levert zoveel gezondheid, levensjaren, en levensgeluk op voor mensen met diabetes type 1. De diabetesorganisaties vragen dus de minister om met de nieuwe informatie de situatie nogmaals te overwegen. (ZIN, het instituut dat de minister adviseert, heeft inmiddels laten weten daar momenteel naar te kijken.)

Bekijk de volledige brief naar de minister

Foto: Daria Nipot / Shutterstock .com