9 FEB. 2022

Recent frisdrankonderzoek onder jongeren in opdracht van de gemeente Amsterdam geeft een uniek inzicht in de rol van frisdrank in het dagelijks leven van jongeren. Frisdrank is overal en wordt door een meerderheid van jongeren gedronken in hoeveelheden die de kans op obesitas en diabetes type 2 verhoogt. Maar jongeren geven ook aan dat vooral een prijsverhoging hen van die consumptie af kan helpen. Het Diabetes Fonds roept de regering dan ook op vaart te maken met de aangekondigde suikertaks op suikerrijke dranken.

Een jongere krijgt gemiddeld door frisdrank te drinken jaarlijks 73.000 extra onnodige calorieën binnen. Dat is grofweg een maand aan eten en drinken, maar dan zonder voedingsstoffen. 90% van de onderzochte jongeren vindt het drinken van frisdrank heel normaal, omdat het overal om hen heen makkelijk verkrijgbaar is. Opvallend is dat de helft van de jongeren in het onderzoek zelf aangeeft dat een prijsverhoging nodig zal zijn om hen te laten stoppen met het kopen en drinken van frisdrank. ‘Dit onderstreept de urgentie om zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan met de suikertaks op suikerrijke dranken dat in het regeerakkoord staat. Gezondheidswinst voor jongeren moet daarin prioriteit zijn’, aldus Rens Vandeberg, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds.

Voorgenomen maatregelen nu snel invoeren

In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn verschillende maatregelen opgenomen om de voedselomgeving gezonder te maken: minder suiker in frisdrank (suikertaks), bindende afspraken met de industrie over minder suiker, zout en ongezonde vetten in gezondere voedingsmiddelen, het beschermen van kinderen tegen niet passende 'online' reclame en kindermarketing en het voornemen om de btw op groente en fruit naar nul procent te verlagen. Een gezondere voedselomgeving maakt de gezonde voedselkeuze logischer, aantrekkelijker en goedkoper. De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) bestaande uit de gezondheidsfondsen Diabetes Fonds, Hartstichting, Nierstichting en Maag Lever Darm Stichting volgt deze voedingsmaatregelen nauwlettend en pleit voor het snel invoeren van de voorgenomen suikertaks op suikerrijke dranken.

Invoering suikertaks als duurzame oplossing voor gezonde generatie

Adjunct-directeur Vandeberg: ‘De fabrikanten zijn nu aan zet om minder suiker in hun dranken te doen waardoor de gezonde keuze makkelijker wordt. Met een suikertaks beschermen we kinderen, die grootverbruikers zijn van suikerrijke dranken’. De suikertaks op suikerrijke dranken is bovendien een duurzame maatregel: het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’ in opdracht van het ministerie van Financiën laat zien dat deze suikertaks kosteneffectief is en in de top drie van meest effectieve interventies staat, gerangschikt op basis van gezondheidswinst. Er kunnen met de maatregel 202.809 jaren in goede gezondheid gewonnen worden.